Logo

Positivt överraskad av diplomprogram i digitalt klassrum

Oskar Uhrbom

2020 var ett jubileumsår för BFAB eftersom utbildningen Diplomerad fastighetsförvaltare skulle genomföras för 60:e gången. Planerna var stora och festligheter planerades in. Men som så mycket annat fick man tänka om kring utbildningens genomförande – att ställa in var inget alternativ! Oskar Uhrbom, förvaltningschef på MHS Bostäder i Stockholm, var en av deltagarna. Han är positiv till hur BFAB snabbt ställde om att det gavs möjlighet att välja mellan att träffas på plats under säkra former eller att deltaga digitalt.

Ny kunskap underlättade steget från ekonom till fastighetschef

När utbildningen började var Oskar Uhrbom redovisningsekonom på MHS Bostäder. Han var nyfiken på att bredda sina kunskaper och ville lära sig mer om tekniska delarna inom fastighetsförvaltning. Därför letade Oskar aktivt efter en lämplig utbildning och valet föll på Diplomerad Fastighetsförvaltare hos BFAB.  En utbildning som visade sig komma väl till hands när han senare under hösten fick möjligheten att ta sig an en ny utmaning som fastighetschef på MHS Bostäder.

Utbildningen Diplomerad Fastighetsförvaltare är utformad för den som vill utveckla sina kunskaper inom fastighetsförvaltning och ta ytterligare ett steg i karriären. Oavsett om man är helt ny eller arbetat ett tag i branschen får man med sig relevanta verktyg att använda i arbetsvardagen. Utbildningen är 16 dagar och uppdelad på sex tillfällen där teori varvas med praktiska gruppövningar.

– Det jag framför allt tog med mig från utbildningen var delarna om fastighets- och entreprenadjuridik. Samtidigt upptäckte jag att jag behövde skaffa ännu mer spetskompetens inom vissa områden. Det var bra att få en tydlig bild av inom vilka områden jag behöver fylla på med mer kunskap även framöver, säger Oskar.

Nätverkande och lärorika möten på ett annorlunda sätt

När Oskar anmälde sig till utbildningen såg han fram emot att kompetensutvecklas, men hade också förväntningar om nätverkande och trevliga möten med andra branschkollegor. Han fick bägge delarna, om än på ett annat sätt än han förväntade sig från början.

– Utbildningen påbörjades i samband med att det infördes mer strikta restriktioner på grund av pandemin. Därför genomfördes vårens alla utbildningstillfällen helt och hållet i digitala klassrum. Under inledningen på hösten fick vi möjlighet att välja mellan att delta fysiskt eller digitalt med hänsyn till dåvarande läget på grund av corona. Jag valde då att åka till konferensanläggningen och delta tillsammans med ca 10 andra deltagare.

Oskar berättar att utbildningen var helt ”coronasafe”. Det var gott om plats mellan deltagarna i utbildningslokalen.

– Faktum är att vi var i princip själva på konferensanläggningen, så det var rätt lätt att hålla avstånd, säger Oskar lite skämtsamt.

Lika bra på distans som på plats

Oskar testade på att delta både digitalt och på plats och fick därmed möjlighet att pröva på två olika perspektiv som utbildningsdeltagare. Han tycket att båda varianterna fungerade bra.

– Det krävs däremot mer av både föreläsarna och deltagarna i det digitala klassrummet. Jag upplevde att föreläsaren måste jobba mer aktivt på ett annat sätt för att hålla igång interaktionen med deltagarna digitalt. Som utbildningsdeltagare måste man också lyssna mer aktivt för att hänga med, menar Oskar.

Oskar fortsätter:

– Föreläsarna var bra i båda undervisningsformerna. Även i de digitala klassrummen fick vi bra och riktade frågor, så det var lätt att känna sig delaktiga.

Deltagarna blev indelade i digitala breakout rooms, dvs. de delades upp i arbetsgrupper som i sin tur delades upp i digitala rum för att tillsammans utföra olika gruppuppgifter. Därefter samlades alla igen i det digitala klassrummet och diskuterade uppgifterna tillsammans.

– På så sätt fick kunde vi mötas i personliga möten även i det digitala rummet. Det går verkligen att få till berikande möten även på distans, avslutar Oskar.


I april 2021 startar nästa omgång av Diplomerad fastighetsförvaltare. Hela utbildningen genomförs i hybrida klassrum. Inför varje utbildningstillfälle har du som deltagare möjlighet att själv välja om du vill delta i ett fysiskt eller digitalt klassrum. Det finns ett fåtal platser kvar – säkra din plats redan idag!

Till toppen