Kursens mål

 • Ge dig en plattform och en stabil grund att stå på som kvalificerad fastighetsförvaltare. 
 • Du ska kunna arbeta mer lönsamt som fastighetsförvaltare och vara tryggare i din yrkesroll.
 • Ge dig ett stort nätverk inom branschen.
 • Du ska vara väl förberedd för de många frågeställningar som uppkommer i det dagliga arbetet som fastighetsförvaltare.
 • Du ska ha förmåga att ta ett övergripande ansvar för fastigheterna du ansvarar för.

Utbildningens innehåll

AFF, kommunikation och underhållsplanering

 • AFF (avtal för fastighetsförvaltning), introduktion-onlinekurs
 • Varför AFF?
 • Kommunikation och ledarskap
 • Underhållsplanering

Fastighetens ekonomi 

 • Nyckeltal
 • Lönsamhetsbedömning
 • Fastighetsvärdering
 • Exploatering av fastigheter

Fastighetsjuridik

 • Grundläggande fastighetsrätt, servitut, arrenden, överlåtelser m.m.
 • Entreprenadrätt, standardavtalen, AB04, ABT06, ABK09
 • Fastighetsägarens ansvar, Plan- och Bygglagen, miljöfrågor m.m.

Hyresjuridik och hållbarhet

 • Genomgång av hyreslagstiftningen för bostäder och lokaler
 • Parternas rättigheter och skyldigheter
 • Uppsägningar, konflikthantering m.m.

Ekonomiredovisning och fastighetsteknik

 • Moms
 • Beskattning
 • Fastighetsredovisning
 • Fastighetsteknik

Tentamen

 • Genomförs digitalt.

Återträff

 • Middag med diplomutdelning
 • Föreläsning i aktuellt ämne