Kursens mål

Du ska kunna ta ett större ansvar för ditt fastighetsföretags ekonomi genom att få förståelse för grundläggande ekonomisk terminologi och hur analys av en årsredovisning går till.

 

Innehåll i kurs

  • Fastighetsföretagets särdrag – vad kännetecknar fastighetsföretag?
  • Hur påverkas fastighetsekonomin av olika händelser inom och utom företaget
  • Grundläggande begrepp och samband i fastighetsekonomi
  • Företagsekonomiska nyckeltal
  • Förståelse för bokslut, balansräkning och resultaträkning i ett fastighetsföretag
  • Ekonomin i en fastighetsförvaltning
  • Genomgång av ett fastighetsföretags årsredovisning
  • Viktiga företagsekonomiska nyckeltal i fastighetsföretag
  • Hur hänger nyckeltalen ihop?
  • Resultatrapport och prognoser för verksamheten