Logo

Fabege och BFAB i samarbete för framtidens fastighetsdrift

Joakim Hänel Fabege

Joakim Hänel

Fabege, det framstående kommersiella fastighetsbolaget med fokus på Stockholm, tar täten i den digitala transformationen av fastigheter. Joakim Hänel, HR Business Partner, berättar om hur de positionerar sig som en stadsutvecklare med starkt fokus på teknologisk innovation, energieffektivisering och hållbarhet – och även vad gäller kontinuerlig vidareutbildning för personalen.​

En modern vision för fastighetsbranschen

I en bransch präglad av snabb teknologisk förändring och ökade hållbarhetskrav är kompetensutveckling avgörande. Fabege ser vikten av att investera i sina medarbetares kunskaper, särskilt inom områden som fastighetsteknisk drift, energieffektivisering och digitalisering. Genom samarbetet med BFAB har de implementerat en tydlig utbildningsstrategi där de bland annat erbjuder validerings- och certifieringsmöjligheter via FAVAL för att säkerställa att teamet är rustade för dagens och framtidens tekniska utmaningar.

Kompetensutveckling i spåren av teknikrevolutionen

Genom att tidigare erbjudit blandade kurser inom områden som energieffektivisering, styr- och reglerteknik samt ventilationsteknik har Fabege skapat en stabil kompetensgrund för sina tekniska driftteam. Joakim menar att införandet av certifieringsmöjligheter genom FAVAL nu öppnar upp för en mer strategisk och långsiktig kompetensutveckling av medarbetarna. Genom att identifiera specifika kunskapsluckor skapas individuella och skräddarsydda utbildningsinsatser som matchar både Fabege och branschens behov. Nu börjar fler och fler se möjligheterna med certifiering, både för egen och bolagets räkning.

Målet att erbjuda FAVAL-validering till all personal inom den tekniska driften är en win-win-situation, säger Joakim. Medarbetarna höjer sina kunskapsnivåer och investerar i sin anställningsbarhet, samtidigt som Fabege säkerställer att medarbetarna har uppdaterad kompetens för att vara framgångsrika i sina roller vilket leder till en kostnadseffektiv drift av deras fastigheter. Joakim menar också att Fabege stärker sin position som en arbetsgivare som satsar på fortbildning och medarbetarnas utveckling.

Digitaliseringens roll i framtidens fastigheter

Fabege har omdefinierat sin roll från att vara en traditionell fastighetsägare till en framtidsorienterad stadsutvecklare. Med stora projekt i Arenastaden, Solna Business Park, Hammarby Sjöstad och Flemingsberg driver de aktivt Stockholms fastighetsutveckling. Företaget präglas av värdegrunden SPEAK, där värdeorden Snabbhet, Prestigelöshet, Entreprenörskap, Affärsmässighet och Kundnöjdhet är centrala.

Bolaget har länge omfamnat den nya PropTech-eran och såg tidigt fördelarna med uppkopplade fastigheter. Visionen går bortom traditionell fastighetsförvaltning; den involverar att övervaka fastigheternas hälsa och energiförbrukning i realtid och arbeta förebyggande för en kostnadseffektiv drift och minskning av antalet felanmälningar. Genom digitala verktyg och analys av insamlad data kan de idag följa fastigheternas normalförbrukning och avvikelser och därmed undvika kostsamma skador och energiläckage. Även kunderna blir vinnare när många åtgärder idag kan ske innan en felanmälan görs.

Framåtlutat och modigt

Fabege är känt för sitt framåtlutade och modiga tillvägagångssätt. Entreprenörskap och affärsmässighet genomsyrar företaget, vilket gör dem beredda att prova nya idéer och lösningar. Exempelvis har de skapat en återbrukshub och driver ett leanbaserat arbetssätt inom driften för att ge sin personal handlingsutrymme och modet att fatta beslut nära kunden.

Modern fastighetsutveckling kräver framstående kompetens

Med sitt engagemang för kompetensutveckling och teknisk innovation är Fabege en attraktiv arbetsplats för dem som vill vara med och forma framtidens fastighetsbransch. Med ett tydligt fokus på medarbetarutveckling och en certifiering som "Great Place to Work" visar Fabege att de inte bara förvaltar fastigheter de bygger en riktigt spännande framtid tillsammans med sina medarbetare!


Ett urval av kurserna:


Fabeges Energieffektiviseringsmål i etapper:

  • Första Etappen (2019): Halverade energianvändningen jämfört med 2005.
  • Mål 2023: Genomsnittlig energianvändning om 77 kWh/kvm Atemp.
  • Prestanda 2022: Överträffade målet med 73 kWh/kvm Atemp.
  • Nytt mål 2025: Satt ett ambitiöst mål på 70 kWh/kvm Atemp.
  • Framtida prestation: När Fabege når 2025-målet kommer deras energiprestanda ligga i nivå med nybyggnadskraven. Anmärkningsvärt med tanke på att majoriteten av beståndet är äldre än 30 år.

Klicka här för att läsa mer om hur Fabege arbetar med energieffektivisering.

Till toppen