Logo

Bas-P och Bas-U Byggarbetsmiljösamordnare

1 kursdag

Målet med Bas-P:s och Bas-U:s arbete är att undvika risker för olycksfall eller ohälsa under pågående arbete och när byggnaden tas i bruk.

Bas-P ansvarar över de tidiga skeden i ett byggprojekt medan Bas-U samordnar yrkesarbetarna på bygg- och anläggningsplatsen under själva utförandeskedet.

På denna kurs lär du dig vad som krävs i arbetsmiljölagen och tillhörande AFS:ar för byggherren och andra berörda inom byggarbetsmiljö, så som Bas-P och Bas-U, arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar i planeringen och projekteringen.

Innehåll i kurs

I Bas-P-funktionen (byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbetet) ska du bland annat kunna vilka regler som gäller projektering samt samordning mellan olika sakområdesprojektörer. Bas-P har även uppgift att hålla ordning på dokumentation såsom arbetsmiljöplan, förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket, Reachregister m.m.

I Bas-U-funktionen (byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet) ska du bland annat organisera säkerhet och  samordning mellan olika entreprenörer på byggplatsen. Som Bas-U har du även uppgift att övervaka att besiktningspliktiga objekt (grävskopor och liknande) uppfyller AFS-kraven samt tillse att arbetsmiljöplanen är objektsanpassad och tillgänglig på byggplatsen.

 • Regler om byggarbetsmiljöansvar; varför vi har dem, vad innebär de och hur hanteras de
 • Byggarbetsmiljösamordning för skedena -P, -U samt även bruksskedet. 
 • Aktörerna, inklusive Bas-P och Bas-U och deras ansvar
 • Gränssnitt mot andra arbetsmiljöansvar
 • Arbetsmiljöplanen AMP
 • Arbetsuppgifter för Bas-P
 • Vem är Bas-U?
 • Arbetsuppgifter för Bas-U
 • Delegering, verktyg att arbeta med och upphandling
 • Intressanta rättsfall
 • Frivilligt skriftligt flervalsprov med möjlighet att få diplom vid godkänt prov

Kursens mål

Kursen ger dig en introduktion i gällande regler och regelverkets struktur. Du har möjlighet att skaffa den kunskap och de verktyg du behöver i ditt arbete inom Bas-P och Bas-U. Detta genom förstärkta kunskaper om byggarbetsmiljö, roller, ansvar, riskhantering och arbetsplatsens utformning.

Det finns även ett avsnitt om rättsfall rörande byggherrar, samordningsansvariga, projektörer samt Bas-U.

 

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Registrering

Inledning
- Översikt regelverket
- Byggarbetsmiljöansvar

Roller, ansvar, samordning och delegering
- Byggherre
- Uppdragstagare
- Byggarbetsmiljösamordnare BAS P eller BAS U
- Beställare och samordningsansvarig
- Leverantör och entreprenör
- Arbetsgivare och arbetstagare

Rättsliga fall

Frivilligt kunskapstest i form av ett
skriftligt prov

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Yngve Levin
Yngve Levin Outlook Europe

Jur. kand. och certifierad arbetsmiljörevisor. Avdelningsdirektör inom dåvarande Arbetarskyddsverket år 1984–1991. Yngve är sedan många år tillbaka konsult, främst inom upphandling, avtal och arbetsmiljö. Men även inom revision, arbetsrätt och ledningssystem. Yngve har sedan många år varit föreläsare inom dessa områden hos oss.

1 kursdag 7 400 kr exkl. moms
 • digitalt klassrum
 • Start 21 okt 2021, 09:00
 • Slut 21 okt 2021, 16:30
 • Boka
 • stockholm
 • Start 15 mar 2022, 09:00
 • Slut 15 mar 2022, 16:30
 • Boka
 • stockholm
 • Start 2 jun 2022, 09:00
 • Slut 2 jun 2022, 16:30
 • Boka
 • stockholm
 • Start 21 okt 2022, 09:00
 • Slut 21 okt 2022, 16:30
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Arkitekter, arbetsledare, Bas-P och Bas-U, beställare, byggherrar, elnätsföretag, entreprenörer, konsulter, projekterare, projektledare, samordningsansvariga, skyddsombud och dig som planerar att arbeta som Bas-P och Bas-U.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Övrig information

Uppdaterade föreskrifter från Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna gällande utformning av arbetsplatser för Bas-P och Bas-U genom AFS 2020:1. Därmed upphävs:

 • (AFS 1997:2) om arbete i stark värme
 • (AFS 1998:2) om arbete i kylda livsmedelslokaler
 • (AFS 2008:13) om skyltar och signaler
 • (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning

Det betyder att det är viktigt för alla skyddsansvariga inom bygg- och fastighetsbranschen att uppdatera sina kunskaper utifrån den nya föreskriften.  

Vi har självklart uppdaterat våra kurser inom båda dessa områden.

Kompetens till ID06
Vi är ackrediterade att registrera din kompetens på ditt ID06 efter genomförd utbildning.
Kompetensregistrator 2020_343x85.png

Datum

digitalt klassrum, 21 okt 2021

stockholm, 15 mar 2022

stockholm, 2 jun 2022

stockholm, 21 okt 2022

Pris

7 400 kr exkl. moms

Till toppen