Logo

Bas-P Byggarbetsmiljösamordnare

2 kursdagar

Alla har rätt att komma hem välbevarade efter jobbet.
Som Bas-P ansvarar du över de tidiga skedena i ett byggprojekt vad gäller att samordna arbetsmiljön. Denna kurs går igenom vad som krävs för att vara Bas-P Byggarbetsmiljösamordnare. Du får kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöfrågor, roller och ansvar, vilka områden som ska redovisas i arbetsmiljöplanen, hur skyddsarbetet ska organiseras, vilka riskbedömningar som ska göras och hur du samordnar. Efter avslutad kurs ska du också veta vad du behöver läsa in för att klara en certifiering för Bas-P.

Innehåll i kurs

 • Generell genomgång av Arbetsmiljölagen (AML), regelverkets struktur, direktiv och föreskrifter
 • Information om de förskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS) som rör Bas-P; Byggnads- och anläggningsarbete, Arbetsplatsens utformning, Belastningsergonomi, Stegar- och arbetsbockar, Ställningar, Asbest och Kemiska arbetsmiljörisker
 • Krav och roller
 • Att utse Bas-P och Bas-U
 • Grundläggande arbetsmiljökunskap; arbetsmiljöplan och metoder
 • Praktisk samordning

Kursens mål

Att du ska få den teoretiska Bas-P-kompetens som regelverket kräver. Det innebär att du kommer ha god kunskap om AML, regelverkets struktur och arbetsplatsens utformning samt grundläggande kunskap om arbetsolyckor, belastningsskador, buller och förebyggande arbete. Målet är också att du ska veta vad du behöver för att klara en certifiering för Bas-P.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Ahmanda Kastenholm
Ahmanda Kastenholm Marknadskoordinator, AB Uppsala kommuns Industrihus

”Sara är fantastisk på att hålla intresset uppe trots tunga faktabaserade kursdagar.”

Jessica Berglund
Jessica Berglund Projekteringsledare/Arkitekt, Sommarnöjen Scandinavia AB

”Bas-P gav en översiktlig bild av lagar och regelverk kopplade till arbetsmiljö i allmänhet men bygg speciellt. Kunskaper som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter som husföretag och ställa rätt krav på våra underentreprenörer.”

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Registrering

Inledning
- Arbetsmiljölagen
- AFS Byggnads- och anläggningsarbete

Roller, ansvar, samordning och arbetsuppgiftsfördelning
- Byggherre
- Uppdragstagare
- Byggarbetsmiljösamordnare BAS P eller BAS U
- Beställare och samordningsansvarig
- Leverantör och entreprenör
- Arbetsgivare och arbetstagare

Prova på
- Arbetsmiljöplan
- Förhandsanmälan

Kursdagen avslutas

Dag 2

Guidning i AFS
- AFS Arbetsplatsens utformning
- AFS Systematiskt arbetsmiljöarbete

Fördjupning
- AFS Belastningsergonomi
- AFS Stegar och arbetsbockar 
- AFS Ställningar
- AFS Vibrationer

AFS Kemiska Arbetsmiljörisker
- AFS Asbest

Kursavslutning

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Sara Tyberg
Sara Tyberg CondoConsult

Sara arbetar med projekt- och projekteringsledning från nyproduktion laboratorier till komplexa verksamhetsanpassningar med kvarboende. Sara är specialist på byggherrens arbetsmiljöansvar. Certifierad KA PBL kategori K. Certifierad Bas-P. Utbildar inom Bas-P samt Praktisk Projekteringsledning.

Linnéa Arbman
Linnéa Arbman Previa

Linnéa arbetar som Leg. Fysioterapeut/Ergonom på företagshälsovården Previa och har mångårig erfarenhet. Hon utbildar, gör ergonomiska riskbedömningar och arbetsplatsronder samt utför hälsoundersökningar, behandlingar och arbetsförmågeutredningar. Linnéa är specialutbildad inom ergonomi, idrotts- och ortopedmedicin, akupunktur, hälsa och rehab.

1 kursdagar 14 600 kr exkl. moms
 • stockholm & digitalt klassrum
 • Start 24 nov 2021, 09:30
 • Slut 25 nov 2021, 16:00
 • Boka
 • stockholm
 • Start 16 maj 2022, 09:30
 • Slut 17 maj 2022, 16:00
 • Boka
 • stockholm
 • Start 14 nov 2022, 09:30
 • Slut 15 nov 2022, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Arkitekter, byggherrar, driftansvariga, förvaltare, projektledare, projektörer m.fl. som arbetar som Bas-P eller kommer att arbeta som Bas-P.

Förkunskaper

 • Branscherfarenhet eller praktisk byggerfarenhet (arbetat som beställare, byggherre, projektledning, projektering eller projekteringsledning)
 • Utbildning i arbetsmiljö, chef-/ BAM-utbildning eller liknande
 • Översiktlig kunskap om innehållet i ett antal föreskrifter

Övrig information

Uppdaterade föreskrifter från Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna gällande utformning av arbetsplatser för Bas-P och Bas-U genom AFS 2020:1. Därmed upphävs:

 • (AFS 1997:2) om arbete i stark värme
 • (AFS 1998:2) om arbete i kylda livsmedelslokaler
 • (AFS 2008:13) om skyltar och signaler
 • (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning

Det betyder att det är viktigt för alla skyddsansvariga inom bygg- och fastighetsbranschen att uppdatera sina kunskaper utifrån den nya föreskriften.  

Vi har självklart uppdaterat våra kurser inom båda dessa områden.

Kompetens till ID06
Vi är ackrediterade att registrera din kompetens på ditt ID06 efter genomförd utbildning.
Kompetensregistrator 2020_343x85.png

Datum

stockholm & digitalt klassrum, 24 nov 2021 - 25 nov 2021

stockholm, 16 maj 2022 - 17 maj 2022

stockholm, 14 nov 2022 - 15 nov 2022

Pris

14 600 kr exkl. moms

Till toppen