Logo

BAS P Byggarbetsmiljösamordnare

2 kursdagar

Kursen går igenom vad som krävs för att vara BAS P Byggarbetsmiljösamordnare.
Du får kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöfrågor, roller och ansvar, vilka områden som ska redovisas i arbetsmiljöplanen, hur skyddsarbetet ska organiseras,
vilka riskbedömningar som ska göras och hur du samordnar. Efter avslutad kurs ska du också veta vad du behöver läsa in för att klara en certifiering för BAS P.

Innehåll i kurs

 • Genomgång av Arbetsmiljölagen (AML), regelverkets struktur, direktiv och föreskrifter
 • Information om de förskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS) som rör BAS P; SAM, Ergonomi, Stegar, Ställningar, Asbest och Kemiska arbetsmiljörisker
 • Krav och roller
 • Att utse BAS P och BAS U
 • Grundläggande arbetsmiljökunskap; Riskbedömning och metoder
 • Praktisk samordning

Kursens mål

Att du ska ha den BAS P-kompetens som regelverket kräver. Det innebär att du kommer ha god kunskap om AML, arbetsmiljöförordningen, regelverkets struktur och arbetsplatsens utformning samt grundläggande kunskap om arbetsolyckor, belastningsskador, buller och förebyggande arbete. Målet är också att du ska veta vad du behöver för att klara en certifiering för BAS P.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Registrering

Inledning
- Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen
- AFS Byggnads- och anläggningsarbete

Fördjupning
AFS Belastningsergonomi
- AFS Stegar och arbetsbockar 
- AFS Ställningar

Roller, ansvar, samordning och delegering
- Byggherre
- Uppdragstagare
- Byggarbetsmiljösamordnare BAS P eller BAS U
- Beställare och samordningsansvarig
- Leverantör och entreprenör
- Arbetsgivare och arbetstagare

Rättsliga fall

Kursdagen avslutas

Dag 2

Guidning i AFS
- AFS Arbetsplatsens utformning
- AFS Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS Kemiska Arbetsmiljörisker
- AFS Asbest

Kursavslutning

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Sara Tyberg
Sara Tyberg CondoConsult

Sara arbetar med projekt- och projekteringsledning från nyproduktion laboratorier till komplexa verksamhetsanpassningar med kvarboende. Sara är specialist på byggherrens arbetsmiljöansvar och har jobbat med tillgänglighetsprojekt. Certifierad KA PBL kategori K. Certifierad BAS P. Utbildar inom BAS P.

Linnéa Arbman
Linnéa Arbman Previa

Linnéa arbetar som företagssjukgymnast på AB Previa Kista sedan 2000 med utbildning, hälsoundersökningar, behandlingar, arbetsförmågebedömningar och arbetsplatsronder. Linnéa är specialutbildad inom idrotts- och ortopedmedicin, akupunktur, ergonomi, hälsa och rehab.

1 kursdagar 14 600 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 10 nov 2020, 09:30
 • Slut 11 nov 2020, 16:00
 • Boka
 • stockholm
 • Start 18 maj 2021, 09:30
 • Slut 19 maj 2021, 16:00
 • Boka
 • stockholm
 • Start 24 nov 2021, 09:30
 • Slut 25 nov 2021, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Arkitekter, byggherrar, driftansvariga, förvaltare, projektledare, projektörer m.fl. som arbetar som BAS P eller kommer att arbeta som BAS P.

Förkunskaper

 • Branscherfarenhet eller praktisk byggerfarenhet (arbetat som beställare, byggherre, projektledning, projektering eller projekteringsledning)
 • Utbildning i arbetsmiljö, chef-/ BAM-utbildning eller liknande
 • Översiktlig kunskap om innehållet i ett antal föreskrifter

Övrig information

Kompetens till ID06
Vi är ackrediterade att registrera din kompetens på ditt ID06 efter genomförd utbildning.
Kompetensregistrator 2020_343x85.png

Datum

stockholm, 10 nov 2020 - 11 nov 2020

stockholm, 18 maj 2021 - 19 maj 2021

stockholm, 24 nov 2021 - 25 nov 2021

Pris

14 600 kr exkl. moms

Till toppen