Logo

Projekteringschefen som bygger för lärande

Sara Tyberg

Sara Tyberg, projektchef och vd på CondoConsult samt välrenommerad föreläsare, har alltid tyckt om hus och sett nyttan av bra offentliga byggnader. Under sin tjugoåriga karriär har Sara byggt upp en gedigen erfarenhet inom såväl projekt- och byggledning som byggarbetsmiljö.

Vi stämde träff med Sara för att få veta mer om hennes framgångar. Hur har vägen sett ut? Vad är det som driver henne och hur ser hon på framtiden?

Nobody is perfect but a team might be

Sara berättar om ett citat från en okänd avsändare som tidigare satt upptejpat på kaffemaskinen på kontoret: ”Nobody is perfect but a team might be”. Det är ett citat Sara ofta återkommer till som ger henne både glädje och inspiration.

– Det roligaste med mitt jobb är att jag får träffa många människor med olika kompetens, lösa problem i stort och smått och se tydliga resultat av idogt arbete, säger Sara.

Tidigt intresse för byggnader

Inspirationen till karriärvalet fick hon även av att hennes pappa var konsult inom just byggbranschen, vilket redan som liten gjorde henne nyfiken på framförallt ritningar.

Sara utbildade sig till byggnadsingenjör och projekteringsledare vid KTH, samt har även läst arbetsmiljörätt vid Örebro universitet. Hennes första arbete efter avslutad utbildning var som fastighetsingenjör för skolbyggnader där hon ansvarade för felavhjälpande underhåll, planerat underhåll – och alla projekt på tilldelade fastigheter.

Fastighetsingenjör var en mer vanligt förekommande titel förr, i dag används framförallt termen teknisk förvaltare.

Det följande bytet till konsultsidan var i första hand tänkt som ett tillfälligt steg för att själv lära sig att bli en bättre beställare.

– Jag fortsatte som konsult och byggprojektledare med inriktning på projekteringsledning – i första hand för att lära mig att bli en bättre beställare själv. Tanken har hela tiden varit att gå tillbaka till beställarsidan och jobba med långsiktigt fastighetsägande, men efter tjugo år är jag fortfarande konsult, berättar Sara.

Nyttan för andra är drivkraften

Saras meritlista är lång. På förteckningen över uppdrag står komplexa ny- och ombyggnader av laboratorium och utbildningslokaler, samt mindre projekt med kvarvarande hyresgäster. Hon hade även en viktig nyckelroll när Biomedicum vann Årets bygge 2019, även om Sara är noggrann med att betona att vinsten var ett resultat av ett fantastiskt teamwork med många inblandade parter.

Sara är även specialist på byggherrens arbetsmiljöansvar och certifierad kontrollansvarig och BAS-P. Hjärtat klappar extra mycket för god arbetsmiljö. En av de saker som driver henne är att känna att arbetet är till nytta för andra människor.

– Att på olika sätt arbeta med offentliga byggnader är givande i sig. Det är byggnader som ska tas i bruk av många människor. Att processen fram till färdigställd byggnad är så bra som möjligt för alla inblandade är också en stor drivkraft. BAS-P är en förkortning som står för byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering – och god arbetsmiljö är en av mina hjärtefrågor.

I Saras roll ingår också att bygga starka team för gemensam framgång.

– Team behöver mångfald och oliktänkande för att lösa komplexa arbetsuppgifter – alla kompetenser behövs men på olika sätt och vid olika tillfällen, menar Sara.

Håller utbildningsfanan högt

Under 2018 tog Sara klivet till att, parallellt med att vara konsult, axla rollen som vd i konsultbolaget CondoConsult som hon är delägare i. Hon tonar gärna ner uppdraget som vd eftersom vardagen mestadels består av operativa uppdrag.

Sara framhåller hellre lärandet. På CondoConsult vidareutbildar sig samtliga konsulter löpande för att hålla sig à jour med branschregler och teknikutvecklingen. Att själva föreläsa är också något som ständigt håller Sara och hennes kollegor på tårna. Sara lyfter bland annat sina två kollegor Peter Ljungqvist som utbildar inom installationssamordning och Elin Salomonsson som modererar och föreläser inom bl.a. projektledning och miljö- och hållbarhetsfrågor som exempel.

– Vi håller utbildningsfanan högt i min organisation, både genom att ständigt uppdatera den egna kunskapen och genom att fylla på erfarenhetsbanken. Vi har en uttalad drivkraft att sprida kunskap. Jag och mina kollegor anlitas ofta som föreläsare och har ett nära samarbete med BFAB som utbildningsleverantör. Jag tycker verkligen om föreläsningssituationen, att få dela med mig av kunskaper och erfarenheter. Utbytet man får av deltagarna är också enormt givande!

– Vi på CondoConsult längtar verkligen till Covid-19 har lagt sig och vi kan utbilda fullt ut igen, samtidigt som vi lär oss nya utbildningsformer och utvecklar de digitala delarna.

Spår en fortsatt spännande utveckling för branschen

Sara spår en fortsatt spännande och föränderlig bygg- och fastighetsbransch i Sverige, där vikten av att bygga långsiktigt hållbart genom kloka beslut är avgörande. Hon ser att byggprojekten mår bra när en kompetent och engagerad organisation arbetar systematiskt och proaktivt.

– Fördelarna är att man skapar tid för uppföljning och reflektion och kan justera så att de långsiktiga målen uppnås. Man kan ”loopa” frågor på ett kontrollerat sätt.

Den erfarenheten är något Sara försöker tillföra i projekten och lära ut som föreläsare. Med tanke på hennes meritlista tycks det vara ett framgångsrikt recept som vi bör lära av!


Sara Tyberg föreläser på våra kurser BAS P - Byggmiljösamordnare och Praktisk projekteringsledning samt utbildningsprogrammet Diplomerad Projekteringsledare. Spana gärna in dessa!

Till toppen