Logo

Effektivisera byggprocessen med diplomerade byggprojektledare

Gunilla Ahrnfeldt

Att investera i att utbilda sina medarbetare ger fina konkurrensfördelar på marknaden. En välutbildad och kompetent arbetsstyrka ger förtroende hos potentiella kunder. Dessutom visar dokumenterad och adekvat utbildning bland medarbetarna att de har den kunskap och kompetens som krävs för att framgångsrikt genomföra byggprojekten.

Gunilla Ahrnfeldt är programansvarig för utbildningen Diplomerad Byggprojektledare och har under sina över tjugo år på BFAB sett många solskenshistoriar där utbildningen påverkat organisationer och medarbetare i positiv riktning.

Byggprojektledare – ett stort ansvar

– Att arbeta som byggprojektledare innebär ett stort ansvar och en viktig ledarroll, säger Gunilla.

Under årens lopp har Gunilla sett en förändring i efterfrågan från kundföretagen – från krav och önskemål på tekniskt, juridiskt och ekonomiskt kunnande till att också omfatta ledarskap och kommunikation.

Gunilla berättar att de flesta som går utbildningen har jobbat som projektledare ett tag och har en grundläggande yrkeskunskap, men vill fördjupa sina kunskaper och stärka sin förmåga att leda och kommunicera.

– En projektledare behöver, precis som en hantverkare, också en verktygslåda, men av ett annat slag. Oavsett om man arbetar i stora eller små projekt finns redskap för hur man kan effektivisera processen i projektets olika skeden, säger Gunilla.

Förvaltare vs projektledare

Fastighetsförvaltare är en komplex och bred roll, där ombyggnadsprojekt ibland kan ingå som en del. Som byggprojektledare har du också ett brett ansvar, men kan ändå ses som specialist. Gunilla förklarar vidare:

– En inte helt ovanlig karriärväg är en förvaltare som tidigare arbetat med ombyggnad och rot-uppdrag, som upptäcker att det här med byggprojektledning är roligt och något han eller hon vill jobba mer med.

På större företag är ofta förvaltningen och projektavdelningen uppdelade – här har Gunilla sett exempel på båda vattentäta skott mellan avdelningarna och ett gott samarbete och förståelse för varandras vardag. Till syvende och sist ska det som byggs tas om hand och överlämningen till förvaltningen är viktig.

– Informationsflöden och överlämning mellan bygg och förvaltning har förbättringspotential. Kommunikation är A och O vilket gör att vi ägnar hela sista blocket åt det samt ett nytt avsnitt om förhandlingsteknik, säger Gunilla.

Gyllene tillfälle att trappa upp och utbilda den egna personalen

Duktiga projektledare finns det alltid behov av, menar Gunilla. De lugnare projektperioderna är ett gyllene tillfälle för företagen att inventera personalstyrkans kompetensnivå och trappa upp kompetensen inför kommande uppdrag.

Oavsett om initiativet till att vidareutvecklas inom byggprojektledning kommer från företaget, eller att du själv lyfter förslaget, är valet av utbildning viktig.

"Det är fantastiskt att få jobba med en så positiv produkt"

Det finns många utbildningar inom projektledning, säger Gunilla, men BFAB:s utbildning vänder sig specifikt till projektledare inom bygg och innehållet blir därmed mer konkret – och alla deltagare kommer från samma bransch.

– Erfarenhetsutbytet med övriga deltagare på en utbildning är minst lika viktigt som det föreläsarna förmedlar, därför är det viktigt att välja en erkänd och meriterad utbildning, menar Gunilla.

Under sina många år som programansvarig för utbildningen Diplomerad Byggprojektledare har Gunilla tagit del av många solskenshistorier. Hon uppskattar möjligheten att lära känna deltagarna och se hur de blir säkrare i sina roller samtidigt som de växer som personer.

– Det är fantastiskt att få jobba med en så positiv produkt som utbildning och att hela tiden vidareutveckla utbudet. Byggprojektledning har vi erbjudit i många år. Nu har vi också tagit fram ett helt nytt diplomprogram som fokuserar på första steget i kedjan, nämligen projektering. Vi har sett ett behov av att bistå med vår kunskap, från projektering till projektledning – och självklart fortsatt förvaltning, avslutar Gunilla.


Har du en bakgrund inom bygg- och fastighetsbranschen och vill vidareutveckla dig inom byggprojektledning? Läs mer om BFAB:s utbildning Diplomerad Byggprojektledare.

Om du har frågor till Gunilla når du henne på gunilla.ahrnfeldt@bfab.se eller 070-636 96 96.

Till toppen