Kursens mål

Efter kursen har du kunskaper om projekteringsledarens roll och ansvar. Du har fått en helhetssyn över processen och ökat din kunskap om att styra mot uppställda mål som rätt kvalitet, pris och leveranstid.

Innehåll i kurs

  • Projekteringens syfte i olika skeden av byggprocessen:
    Utredning, program, systemhandling, bygghandling, produktion/överlämnande
  • Målstyrning, programkrav och beslutsprocesser
  • Organisation och resurssättning av projektering
  • Systemhandling och tekniska utredningar
  • Bygghandlingsskede, detaljer, byggbarhet
  • Ekonomi, tidstyrning och KMA
  • Kommunikation och dokumentation i projekteringsprocessen

 

Kursen är en grundläggande och praktisk orienterad kurs i projekteringsledning med fokus på projekteringsprocessen som en kreativ process. Kursen berör byggprocessens alla skeden från idé-skede till överlämnande utifrån projekteringens perspektiv, men mest fokus på de centrala delarna såsom systemhandling och bygghandling.

Praktisk projekteringsledning är en av kurserna som ingår i utbildningspaketet Diplomerad projekteringsledare.