Kursens mål

är att du ska känna till allmänna grunder för avtal samt den lagstiftning som reglerar avtal. Du ska även ha god kunskap om byggsektorns avtalsregler och deras tillämpning i olika typer av uppdrag.

Innehåll i kurs

Ett byggprojekt - stort som litet - är en viktig affär för alla inblandade aktörer, beställare, konsulter och entreprenörer. Inom de flesta företag och organisationer har ansvaret förts längre ut i organisationen. För att undvika problem och onödiga kostnader måste alla inblandade aktörer känna till innehållet i de juridiska spelreglerna (entreprenadjuridik).
• Entreprenadavtal
• Entreprenad- och ersättningsformer
• Omfattning och genomförande
• Konsultavtalet
• Tvister

Andra kurser inom området:
Entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandling och byggande