Kursens mål

  • Ge dig som deltagare fördjupade kunskaper om hur du tillämpar standardavtalen AB 04, ABK 09 och ABT 06 i praktiken.
  • Du ska kunna tolka relevanta och viktiga avtal.
  • Få tydligare förståelse för tillämpningarna genom konkreta exempel från verkligheten.
  • Möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med övriga kursdeltagare.

Innehåll i kurs

  • Entreprenad- och ersättningsformer
  • Avtal och avtalstolkning
  • Entreprenadupphandling
  • Byggskedet, AB 04
  • Konsultuppdraget, ABK 09
  • Total- och funktionsentreprenad, ABT 06