Logo

Du behöver inte vara expert för att ha bra koll på entreprenadjuridiken

Oavsett om du redan jobbar i byggbranschen eller är på väg in i den så är det en bra idé att uppdatera dina kunskaper om entreprenadjuridik. Du behöver inte vara expert inom området, men det är alltid bra att vara påläst. En stor anledning är att det ofta handlar om stora summor pengar i en entreprenad. En tydlighet inom entreprenadjuridiken ger en större förståelse hos alla inblandade och du undviker även onödiga missförstånd.

Var du än befinner dig kunskapsmässigt inom juridiken så har vi en utbildning för dig. Alla våra föreläsare är advokater med lång erfarenhet i branschen.

Nybörjarkursen: Byggprocessen – så fungerar den

Endagskursen som ger dig en rejäl knuff in i byggbranschen. Du lär dig byggprocessens olika faser, vilka aktörer som finns och vilka olika entreprenad- och ersättningsformer man arbetar med i branschen. Dessutom får du en överblick över branschens olika standardavtal och när man använder dem. Vi pratar alltså om AB 04, ABT 06 och ABK 09.

Kursen passar även dig som jobbar som exempelvis administratör i ett byggrelaterat företag men inte har en byggbakgrund och nu vill få lite koll på branschen.

Grundkursen: Grundkurs i entreprenadjuridik – upphandling och avtal

På vår tvådagarskurs lär du dig tillämpningen av våra standardavtal och får mera koll på när vi använder respektive avtal. Du får en överblick över juridiken i byggbranschen och vad du särskilt behöver tänka på i avtalsskrivningen. Ju tydligare underlag desto mindre risk för tvister och viten. På kursen får du gott om utrymme för grupparbeten och diskussioner.

Fortsättningskursen: Entreprenadjuridik fördjupningskurs

Gräv djupare i entreprenadupphandlingarnas värld! Under fyra kursdagar (förlagda två kursdagar i taget) hinner du med att praktisera dina nya kunskaper mellan omgångarna, för att sedan fortsätta bygga på med nya. Mer tillämpning, fler exempel från verkligheten, fler föreläsningar och framför allt fler tillfällen till diskussioner och grupparbeten. Här får du större möjlighet till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare och samtidigt utvidga ditt nätverk. Ta den chansen!


Läs mer om hela BFAB:s samlade utbud inom entreprenadjuridik här.

Tveka inte att höra av dig till Gunilla Ahrnfeldt, utbildningsansvarig bygg, om du har några frågor. Du når henne på gunilla.ahrnfeldt@bfab.se alt. 070-636 96 96.

Till toppen