Logo

Vad innebär Allmänna bestämmelser? Advokaten Robin Lundgren ger dig svaren

Robin Lundgren

Om det är någon man kan fråga om reglerna kring Allmänna bestämmelser, oavsett om det gäller AB04, ABT06 eller något annat av branschens standardavtal så är det Robin Lundgren, advokat på JKN Advokat. Utöver att ha en examen inom både juridik och ekonomi har han även tidigare drivit eget företag inom byggsektorn. I den här artikeln delar Robin med sig av svaren kring de vanligaste funderingarna kring Allmänna bestämmelser.

”Den svenska modellen” mer nordisk än svensk

Robin är specialinriktad på entreprenad‐ och konsulträtt, fastighetsrätt, skadestånds‐ och försäkringsrätt samt process‐ och skiljemannarätt. Han gillar att dela med sig av sina branscherfarenheter till andra och anlitas regelbundet för kurser och föredrag inom entreprenadrätt och entreprenadbesiktning. Att få berätta för andra om Allmänna bestämmelser, och vad som lite slarvigt ibland kallas ”den svenska modellen”, är en självklar del i detta.

– Bland kommersiella entreprenader, inte bara i Sverige utan även inom Norden, använder man sig av vad som kallas för standardavtal. Med det sagt finns det ingen lag som direkt reglerar kommersiella entreprenader. På konsumentsidan däremot har vi till exempel konsumenttjänstlagen som reglerar konsumentavtalen och i huvudsak är tvingande. Byggsektorn omsätter hundratals miljarder. Med den storleken skulle man kunna tro att det är ett bekymmer att det saknas lag som är tillämplig. Men eftersom branschen använder dessa standardavtal är det inte ett problem, berättar Robin.

Idag pratar man huvudsakligen om fyra varianter av standardavtal inom entreprenadrätten som är framtagna av BKK, Byggandets kontraktskommitté:

  • AB – Allmänna bestämmelser för utförandeentreprenader (ett samlingsnamn av standardavtal inom byggsektorn)

  • ABT – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader

  • ABK – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag

  • ABM – Allmänna bestämmelser för köp av varor

Eftersom det saknas direkt tillämpliga lagar på kommersiella entreprenader så blir det genast svårare att veta vad som gäller i ett avtalsförhållande när parterna inte har avtalat om något av dessa standardavtal. Det i sin tur riskerar att medföra onödiga tvister mellan parterna när man ska försöka förstå rättsläget.

Ett svårreviderat avtal med många intressenter – och sekelskifteshistoria

Robin berättar att standardavtalen har en lång historia. Redan i slutet av 1800-talet kom en form av standardavtal som sedan vidareutvecklats under årens lopp. Flera av bestämmelserna i AB54 kan vi känna igen i den senaste versionen AB 04, i AB54 kan man hitta villkor som gäller än idag! Däremellan har standardavtalet reviderats med några års mellanrum.

Utvecklingsarbetet av AB-avtalen sker löpande genom BKK. Målet är att anpassa avtalen utifrån hur den moderna branschen har utvecklats sedan tidigare revidering. De tar även hänsyn praxis, framför allt från Högsta domstolen, utifrån hur olika villkor blivit tolkade och tillämpade.

Robin berättar att det finns en diskussion om att slopa att ha två olika standardavtal (AB och ABT) då parterna ibland blir osäkra gällande vilket standardavtal de ska använda sig av.

– Allmänna bestämmelser är avtal där de olika intressena inom branschen ska tas tillvara. De förhandlas fram mellan företrädare för entreprenörer, beställare och konsulter. Det tar dock lång tid för alla parter att komma överens då det är många viljor som ska mötas. BKK har förhandlat kring en revidering av AB04 i flera år och tidpunkten för ett färdigt avtal har regelbundet skjutits fram. Just nu vet ingen när den reviderade versionen kommer att presenteras.

Vad är ditt tips till beställare och entreprenörer som vill underlätta för sig själva juridiskt?

– Underskatta inte vikten av tydlig dokumentation! Som beställare - var ännu tydligare än du tror att du behöver vara i t.ex. mötesprotokoll och all skriftväxling. En utomstående ska kunna förstå vad som står. Undvik därmed förkortningar och var utförlig i dina texter. Jag rekommenderar även entreprenörerna att inte vänta i onödan med att läsa alla protokoll. Och att läsa dem riktigt ordentligt och se att allt står med direkt de får dem. Återkoppla därefter skriftligen snabbt med eventuella kompletteringar eller invändningar, så att dessa dokumenteras.

Robin fortsätter:

– Genom att vara duktig på att dokumentera har man en mycket bättre möjlighet att undvika tvist. Chanserna ökar dessutom för att gå vinnande ur en eventuell tvist om en sådan ändå kommer. Utgången av en tvist hänger till mycket stor del på bevisningen, framför allt den skriftliga. Tyvärr är det oftast där det brister.


Vill du fördjupa dina kunskaper inom AB04, ABT06 och ABK09 är Entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandling och byggande. Upplägget varvar teori med diskussioner och grupparbeten under handledning av erfarna jurister. Självklart finns det också en kurs för dig som vill förstå grunderna.

Till toppen