Kursens mål

Syftet med kursen är att du ska få den kunskap och de verktyg som du behöver för att genomföra dina mindre byggprojekt så tids- och kostnadseffektivt som möjligt och underlätta ditt arbete med goda rutiner.

Innehåll i kurs

  • Vad är ett projekt?
  • Att underlätta det egna arbetet genom goda rutiner
  • Kvalitets-, miljö-, ekonomi- och tidsstyrning
  • Kundens behov
  • Olika verktyg och modeller, bl.a. ISO 9000
  • Processutveckling - att arbeta på ett bättre sätt
  • Konsten att göra en rutinbeskrivning
  • Målstyrning - organisation, ansvar och befogenhet

I kursen varvas teori med grupparbeten och diskussioner.