Logo

Driva mindre byggprojekt

2 kursdagar

En kurs för dig som ska leda och samordna mindre byggprojekt. Kursen ger dig kunskap och verktyg att genomföra dina projekt så tids- och kostnadseffektivt som möjligt. Mindre projekt är extra sårbara för avvikande kostnader och störningar, därför behövs en god projektplanering. Du får också lära dig bygg- och förvaltningsprocessen samt det regelsystem som styr byggprocessen.

Innehåll i kurs

 • Vad är ett projekt?
 • Att underlätta det egna arbetet genom goda rutiner
 • Kvalitets-, miljö-, ekonomi- och tidsstyrning
 • Kundens behov
 • Olika verktyg och modeller, bl.a. ISO 9000
 • Processutveckling - att arbeta på ett bättre sätt
 • Konsten att göra en rutinbeskrivning
 • Målstyrning - organisation, ansvar och befogenhet

I kursen varvas teori med grupparbeten och diskussioner.

Kursens mål

Syftet med kursen är att du ska få den kunskap och de verktyg som du behöver för att genomföra dina mindre byggprojekt så tids- och kostnadseffektivt som möjligt och underlätta ditt arbete med goda rutiner.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Projektledning
- Projektfaser och projektprocesser
- Organisation

Strategiska och inköpsrelaterade processer
- Affärsidé, projektmål, leverantörsbedömning och värdering

Omfattning-, tid- och kostnadsrelaterade processer
- Projektbeskrivning med tydliga kvalitetskrav
- Tidplan och tidstyrning
- Budget och ÄTA hantering

Processer för hantering av inbördes beroende, resurser och personal
- Bilda en tydlig projektorganisation

Hantering av kommunikation och risker
- Mötesplan och protokollskrivning, riskanalys och kontrollplan

Dag 2

Upphandling och LOU

Myndighetens tillsyn av byggprocessen
- PBL och byggherrens ansvar

Avtal med och styrning av konsulter
- ABK

Avtal med och styrning av entreprenörer
- AB 04 och ABT 06
- Val av entreprenadform, ansvar och riskfördelning
- ÄTA - arbeten
- ABT

Försäkringar

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Magdi Dobi
Magdi Dobi Dobi Kvalitetskonsult

Magdi är civilingenjör och arkitekt och arbetar som konsult inom bygg- och fastighetssektorn. Hon är expert i byggbranchens regelverk och avtalssystem, har medverkat i flertal statliga utredningar och har varit ledamot i Boverkets Byggråd i över tio år. På uppdrag av Byggtjänst har hon varit medförfattere till boken Bostadsbestämmelser. Hon har jobbat som projektledare och kontrollansvarig, samt medverkat i byggbranschens olika aktörers utveckling av kvalitetsledningssystem. Hennes gedigna pedagogiska färdigheter utvecklades genom en tjugoårig verksamhet som föreläsare i postgraduala utbildningar.Pehr Jacobson
Pehr Jacobson Advokatbyrån Hellgren Linander

Byggnadsingenjör och advokat. Pehr har lång erfarenhet bland annat som jurist vid Allmänna reklamationsnämndens avdelning för byggtjänster, chefsjurist vid Länsbostadsnämnden i Stockholm och som entreprenadjurist vid Byggherreföreningen. Pehr var med och utarbetade AB 92, ABK 96 och är huvudförfattare till ABFF 95, 99, 04, 12 och 15.

2 kursdagar 15 000 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 20 jun 2022, 09:30
 • Slut 21 jun 2022, 16:00
 • Boka 7 Platser kvar
 • stockholm
 • Start 12 dec 2022, 09:30
 • Slut 13 dec 2022, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som har blivit utsedd som projektledare för mindre byggprojekt eller för dig som behöver uppdatera dig i att leda och samordna mindre byggrelaterade projekt.

Datum

stockholm, 20 jun 2022 - 21 jun 2022

stockholm, 12 dec 2022 - 13 dec 2022

Pris

15 000 kr exkl. moms

Till toppen