Kursens mål

Att du ska få kunskap och motivation att omgående tillämpa riskhantering i ditt vardagliga arbete.

Innehåll i kurs

  • Vad är projektriskhantering?
  • Varför är projektriskhantering en god idé?
  • Kopplingen mellan risker och möjligheter
  • Riskidentifiering, konsolidering, riskanalys, riskutvärdering, riskbehandling – hur, när, varför?
  • Passion, intuition och analys – hur påverkas vår riskbenägenhet och våra beslut?
  • Att välja ambitionsnivå, vilka fallgropar finns?
  • Kopplingen mellan osäkerhet i kalkyl, riskkostnad och budget