Logo

Henrik Szentes delar med sig av sina kunskaper kring projektledning och riskhantering

"Projektarbete handlar mycket om att fatta beslut", säger Henrik. "Goda beslut i rätt ordning och med rätt underlag. Riskhantering är ett effektivt sätt att tidigt identifiera kritiska beslut och aktiviteter, utarbeta alternativa lösningar och därefter besluta om bästa väg framåt."​

Henrik Szentes om projektledning och riskhantering

Henrik Szentes

Henrik är vår uppskattade föreläsare på utbildningen Diplomerad byggprojektledare och kursen Riskhantering i projekt för byggherrar, entreprenörer och projektörer.

Henrik är företagare och forskare främst inriktad mot projektorganisationer. Efter att ha arbetat i olika ledarroller i drygt 15 år påbörjade Henrik forskarstudier på halvtid och 2016 försvarade han sin doktorsavhandling kring ledarskapsrelaterade paradoxer i byggprojekt. Idag är Henriks huvudsysslan att ge råd till projektledare, styrgrupper och styrelser, leda workshops, samt föreläsa och utbilda.


Nyfiken på att lära dig mer?

Läs mer om utbildningen Riskhantering i projekt för byggherrar, entreprenörer och projektörer.

Här hittar du dessutom samtliga kurser för projekt- och projekteringsledning inom bygg.

Till toppen