Logo

Mikael Reijer engagerar inom fastighetsekonomin

Mikael Reijer

Vi är stolta över att uppskattade och erfarne Mikael Reijer är föreläsare på utbildningarna Fastighetsekonomi – Grundkurs och Driva mindre byggprojekt!

Då Mikael själv tidigare varit vd inom flera fastighetsbolag, men även chef och ledare inom både den offentliga och privata sektorn, har han stor erfarenhet av hur god kunskap inom fastighetsekonomi bland medarbetarna kan skapa stor skillnad i en organisation.

Vad har du för bakgrund?

– Idag driver jag eget bolaget och arbetar som föreläsare och ledare för att utveckla organisationer. Från början studerade jag till elektriker, men jag fick sedan erbjudande om ett projektledarjobb i ledande ställning som jag valde att hoppa på. Jag har arbetet mycket inom installationsbranschen och med många typer av projekt och varit vd för olika bolag. Vidare har jag arbetat kommunalt, privat och statligt men även globalt då jag var med och byggde upp Sandviks globala projektkontor.

Vilka effekter får organisationerna ut av utbildningarna du föreläser på?

– Utbildningarna bidrar med engagemang som i sin tur genererar effekter och resultat på sista raden. Jag har själv varit vd och med egna ögon sett nyttan med att investera i utbildning. När medarbetarna får en större förståelse för t.ex. ekonomi eller målstyrning tar de större ansvar för sina egna handlingar. När de förstår helheten ännu bättre blir de även mer motiverade att bidra till bolagets vision och målsättningar. Alla, oavsett yrkesroll, kan med rätt utbildning vara med och bidra till lönsamheten.

Varför är det viktigt att ha koll på fastighetsekonomi?

– När man har förståelse för att följa budget, prognos och styra det ekonomiska resultatet säkerställer man lönsamheten i projekten inom verksamheten. Har man gjort en bra kalkyl från start och sett att investeringskostnaderna stämmer överens med driftnetto är man på rätt väg. Det är viktigt att ha ett starkt fokus så kostnaderna inte drar i väg och medför att projektet blir olönsamt. Därför är det otroligt viktigt att ha koll på ekonomin under projektets gång.


Läs mer om du hur du kan få bättre kunskap och verktyg för att genomföra dina mindre byggprojekt så tids- och kostnadseffektivt som möjligt och underlätta ditt arbete.

Till toppen