Logo

Tanja Vaara: Bas-P och Bas-U-föreläsaren som försöker leva som hon lär

Tanja Vaara BFAB

Tanja Vaara

När du ska gå en kurs om Bas-P och Bas-U genom BFAB kommer du med största sannolikhet att mötas av ett stort leende och ett varmt välkomnande från vår engagerade föreläsare Tanja Vaara. Hon har blivit beskriven som en mycket uppskattad föreläsare med förmågan att förmedla annars tunga ämnen som lagstiftning på ett roligt och intresseväckande sätt.

Vi lånade Tanja för att lära känna henne lite mer och bl.a. prata om varför det är viktigt att ha koll på Bas-P och Bas-U och vilka nyheter som finns inom ämnesområdet.​

En bakgrund med bredd

Tanja Vaara är civilingenjör i kemi som läst sin arbetsmiljöexamen på KTH. Hon arbetar framför allt med komplexa byggprojekt både operativt i rollen som BAS-U, men även på högre nivå och i tidiga skeden där hon är byggherrens representant för att granska Bas-P- och Bas-U-rollen. Hon arbetar även som teknisk arbetsmiljöingenjör där man utför alla möjliga typer av uppdrag: från riskbedömningar till framtagning av rutiner, genomförande av skyddsronder samt olycksutredningar. Hennes professionella bakgrund är med andra ord väldigt bred med en stor variation av inslag.

– Jag försöker att leva som jag lär: projekten jag åtar mig ska vara givande, lärorika men också roliga, säger Tanja.

Varför är det viktig att ha koll på Bas-P & Bas-U?

– Det är jätteviktigt att ha koll på Bas-P och Bas-U som byggherre! Det är de som ska se till att arbetsmiljöarbetet inte glöms bort, samtidigt som de ska guida alla andra åt rätt håll. En kunnig och stark person i dessa roller kan ändra hela projektdynamiken beträffande arbetsmiljö. Likaså är det dessa roller som även ska säkerställa att riskbedömningar är levande dokument genom att kravställa dem. Riskbedömningar är vårt förebyggande arbete, så det är otroligt viktigt att det finns någon som bär ett ansvar över de gemensamma riskerna.

Vad är de vanligaste problemen inom det ämnesområdet?

– Att det ibland inte sker en överlämning från Bas-P och Bas-U, eller att överlämningen är bristfällig. Likaså att det kanske ställs något för låga krav på leveranser från Bas-P. Jag har varit i projekt där Bas-P inte ens vetat om att de ska ta hänsyn till arbetsmiljörisker i projekteringsskedet utan tänker att det är något för Bas-U. 

Finns det några spännande nyheter att berätta om inom ämnesområdet?

– Jag ser med spänning fram emot det nya regelverket som förväntas klubbas igenom september 2023. En av de föreslagna paragraferna ålägger Bas-P med en sanktionsavgift om han eller hon inte direkt kan uppvisa en skriftlig arbetsmiljöplan under den tid som Bas-P ansvarar för den. Sanktionen är på 50 000 kronor, så det är ju inte helt försumbart heller…

Vad ger det dig att föreläsa för andra?

– Jag älskar verkligen att föreläsa för andra! Jag brukar tänka att jag har denna gigantiska kunskapsbank inuti mig och blir så glad när någon vill ta del av den. Det fantastiska med en föreläsningssituation är även att få ta del av deltagarnas praktiska kompetenser och de situationer som de oftast funderat över en längre tid. Att mötas som vuxna i ett forum där alla har ett gemensamt mål kring säkerhet är fantastiskt men också fascinerande. 

Varför ska man gå utbildningen?

– Om man ska jobba som Bas-P eller Bas-U så är det viktigt att man har utbildningen för det. Arbetsmiljöverket rekommenderar 48 utbildningstimmar för Bas-P och Bas-U. På den här utbildningen går vi specifikt igenom rollen som Bas-P och Bas-U, så jag menar att den är extra viktig för att man ska veta vad man ska göra i rollen.


​Vill du minimera riskerna för olycksfall? En utbildning i Bas-P och Bas-U ger dig verktygen och kunskapen för att uppfylla arbetsmiljölagens krav. Kursen passar för bl.a. arbetsledare, arkitekter, beställare, byggherrar och skyddsombud. Om du vill ha en gedigen grundutbildning och säkerställa en trygg arbetsmiljö läs mer om kursen Bas-P och Bas-U Byggarbetsmiljösamordnare.

Till toppen