Logo

Fuktsäkerhet i byggbranschen – en avgörande faktor för hållbara byggnader

Lina Linderson

Lina Linderson

Lina Linderson, besiktningsingenjör och senior fuktkonsult på Raksystems, har efter över tretton år i branschen erfarenheter från fuktmätningar i betong, radonmätningar och skadeutredningar till fuktsäkerhetsprojektering och mycket mer. Genom sitt arbete fortsätter hon att lära sig om nya metoder för att säkerställa en trygg och hållbar byggmiljö.

Just fuktkunskap vid projektering inom byggsektorn är ett ämne som alltid är högaktuellt och som man hela tiden kan lära sig nya saker kring, vilket Lina tycker är fantastiskt – och gärna delar med sig av som föreläsare genom BFAB!

Varför är det viktig att ha koll på fuktkunskap i projekteringen?

– Det är framför allt i tidiga skeden, vid projekteringen, som vi verkligen kan påverka våra byggnader och dess framtida välmående och hållbarhet. Kostnaderna för fukt- och vattenskador uppgår varje år till miljardbelopp och mycket av detta går att undvika genom att förebygga och tänka till före. I min vardag möter jag dagligen byggherrar, entreprenörer och fastighetsägare och hjälper dem att fuktsäkra byggnader och arbetar kontinuerligt med insatser för att förebygga skador. På så sätt kan vi tillsammans spara pengar och få in ett mer hållbart förhållningssätt, vilket är uppskattat för både plånbok och miljön.

Lina menar att många problem och kostnader som uppstår går att förebygga genom att få en fördjupad förståelse för konsekvenserna av vad fukt kan ställa till med.

– Att få med sig fuktkunskap redan i projekteringsskedet gör väldigt stor skillnad för projektet och kan spara mycket pengar. Det kan även ge en kvalitetssäkring för byggnadens livslängd.

Vad är de vanligaste problemen inom ämnesområdet?

– Det är svårt att definiera de vanligaste problemen då det skiljer sig från vilket skede man befinner sig i, vilken konstruktion byggnaden uppförs med och var i landet man bygger och allt hör ihop.

Lina exemplifierar med betongkvalitet, uttorkning och förlängd byggtid. Hon berättar att alla byggsystem och konstruktioner har sina individuella risker, vilket innebär att man i stort sett alltid behöver anpassa något. Hon konstaterar att gemensamt för samtliga byggen är vikten av god kommunikation inom teamet samt en förståelse för att det är allas ansvar att bidra till ordning och reda på byggarbetsplatsen är något som alltid kommer att gynna projektet.

– Historiskt har vi inte riktigt vetat vad som kan uppstå, därav har många misstag skett som kostat enormt mycket. Exempelvis enstegstätade fasadsystem, oisolerade byggnadsdelar och även otäta byggnader som lett till omfattande konvektionsskador. Och har vi lärt oss något av det? Jag är tyvärr inte helt övertygad om att så är fallet. Tyvärr har jag statistiken på min sida… Vi behöver därmed bli bättre på att se och förebygga risker och skador.

Varför tycker du att man ska gå utbildningen Fuktkunskap vid projektering?

– Om du vill gå en utbildning som du kommer ha praktisk nytta av i arbetslivet och som kommer kunna ge dig en bredare kompetens och förståelse för konsekvenser av felprojekteringar så är det här en kurs för dig! Vi pratar mycket om hållbarhet och klimatpåverkan i vår bransch. Att tidigt kunna göra hållbara val är en förutsättning för att nå dit. Jag brukar även säga att man som kursdeltagare ”får en gratis konsult i två dagar” och en stor del av kursen är rent praktisk baserat på kursdeltagarnas vardagliga utmaningar.

Vad ger det dig att föreläsa och träffa deltagarna?

– När jag fick frågan att föreläsa om fuktsäkerhet och hur vi kan utveckla byggbranschen så tvekade jag inte en sekund! Det här är viktigt och en möjlighet att vara en del i arbetet att aktivt bidra till att tillsammans förändra och få en chans att göra rätt från start! Min framlidne svärmor ska ha sagt: ”Kunskap är inte tungt att bära” och det håller jag verkligen med om. Utbildning berikar och ger mening. För mig är det en naturlig drivkraft.

Lina avrundar med att lägga till:

– Att få hjälpa kursdeltagare i deras vardag och att tillsammans hitta bra lösningar på aktuella problem gör att vi förhoppningsvis kan minska avståndet mellan olika discipliner och arbeta ihop oss mot samma mål: byggnader som både har vacker estetik och uppfyller alla funktioner som krävs med lång hållbarhet.


Lär dig undvika vanliga fällor och minska risken för dyra fuktskador med kursen Fuktkunskap vid projektering. Under kursen får du bl.a. även ta del av verkliga exempel på byggfel och diskutera lösningar tillsammans. Under ledning av Lina Linderson får du bredare kunskaper inom ämnesområdet och hur du effektivt arbetar med att säkra fukt i dina projekt.

Till toppen