Logo

Installationssamordning – kursen som säkerställer en smidig entreprenad!

Erik Sahlin , Locum

Erik Sahlin

Erik Sahlin, teknikspecialist på Locum, är en av förläsarna på BFAB:s kurs i Installationssamordning. Under kursen delar han med sig av sin breda erfarenhet och hjälper deltagarna att förstå tekniska ritningar och entreprenörens arbete.

Läs vidare för att lära känna Erik mer, ta del av hans spaningar inom branschen – och om kursen kan vara rätt steg för dig i din karriär!​

Vem är du och vad har du för bakgrund?

– Jag läste driftingenjören på KTH med inriktning på kraftproduktion och hade även en kort sejour på driften på ett kärnkraftverk. Därefter blev det konsulting inom byggsektorn med fastighetsautomation och tele. Jag slutade som delägare på mitt första jobb för att arbeta bredare på ett nytt konsult­företag som multidisciplinär uppdrags­ansvarig för VVS, styr och el/tele och detta samtidigt med ett internt teknikansvar för styr, som senare blev en gruppledarroll inom VVS/el. 

– Nu har jag landat på Locum som teknikspecialist inom fastighetsautomation. Mest för att få axla rollen som beställare i bygg- och utvecklingsskeden men ändå samtidigt få arbeta med avancerad teknisk förvaltning och dess framtida strategi. Ett omväxlande och roligt jobb där jag lär mig nya saker hela tiden! Utöver arbetet på Locum föreläser jag emellanåt om installationssamordning och några andra ämnen som exempelvis scada-säkerhet. Det är givande att få dela med mig av mina erfarenheter och jag värdesätter verkligen dialogen med kursdeltagarna!

Vad gör en installationssamordnare?

– En installationssamordnare säkerställer en smidig entreprenad. Bland annat tolkar de ritningar och stöttar entreprenörerna. De behöver även ha koll vad gäller det estetiska utförandet. En bra samordnare kan vara skillnaden mellan ett framgångsrikt projekt och ett misslyckande. Det är inte ovanligt att styrentreprenörer som normalt griper in i alla delar av installations­entreprenaden även går över i rollen som installationssamordnare.

Vilka är de största utmaningarna i rollen?

– Att vara framdrivande och förutse problem är avgörande. Du behöver ha en bra förståelse för byggprocessen för att klara av bredden av arbetsuppgifter. Rollen kräver även en förmåga att samarbeta med alla inblandade parter under bygget. Beroende på projektets storlek varierar det såklart hur mycket tidigare erfarenhet som krävs.

Hur ser arbetsmarknaden ut för installationssamordnare?

– Jag tycker arbetsmarknaden verkar se bra ut. Även om byggandet går ner är utvecklingen fortfarande positiv för tekniskt komplexa projekt. Installationssamordnare behövs fortfarande och deras erfarenhet är viktig för att hantera den typen av projekt framgångsrikt.

Kan återbruk integreras inom installationsområdet och hur?

– Ja, återbruk tillämpas i dagsläget delvis genom att utnyttja överblivna material i nya projekt. Vissa komponenter återanvänds, men det är utmanande inom elområdet på grund av ständigt ändrade standarder och teknikskiften. Effektiv resursanvändning är dock prioriterad! Man återanvänder till exempel oftast luftdon och kylbafflar. Och om det finns överskott av till exempel beställda handfat försöker man inkludera dem i nästa bygge.

Vad brukar responsen vara från deltagarna om kursen?

– Min erfarenhet är att deltagarna alltid är engagerade och ivriga att diskutera olika problem och lösningar. De tar med sig sina erfarenheter in i kursen och får nya insikter som hjälper dem att lösa framtida utmaningar. De som deltar har olika bakgrunder och därmed olika anledningar till att de går kursen. Vissa vill utveckla sig i rollen, andra som kommer från byggsidan vill förstå rollen bättre i sin helhet.

För vilka yrkesroller är kursen mest relevant?

– Kursen Installationssamordning är skapad dels  för de som vill komma vidare i yrkesrollen som installationssamordnare, men även för de som framöver vill axla rollen vid mindre byggen. Du kan till exempel arbeta som platschef, projektledare, byggledare eller ledande montör. Även du som ansvarar för samordning av installationer ute på bygget har utbyte av kursen.


Vill du veta mer om kursen och hur den kan stärka er organisation? Då är du välkommen att kontakta Utbildningsansvarig Bygg Gunilla Ahrnfeldt på gunilla.ahrnfeldt@bfab.se alt. 070-636 96 96.

Till toppen