Kursens mål

Efter avslutad kurs ska du kunna leda en installationssamordning från start till överlämnande, hålla nere kostnader och säkra ett bra slutresultat.

Innehåll i kurs

  • Installationssamordnarens roll
  • Vad blir ofta fel? Exempel från verkligheten
  • Tidplan och arbetsplatsdispositionsplan (APD)
  • Möten och upplägg av möten
  • 3D-samordning
  • Gränsdragning mellan olika entreprenörer
  • Samprovning (tidigare samordnad provning)
  • Avslut och överlämnande av projekt