Logo

Fuktkunskap vid projektering

2 kursdagar

På vår kurs fuktkunskap vid projektering lär du dig undvika och minimera de vanligaste fallgroparna. Du får en djupdykning in i fuktmekanikens och byggnadsfysikens värld. Under kursen går vi igenom praktiska exempel från verkligheten varvat med diskussioner. Du får med dig en bred kunskap om vilka riskkonstruktioner som finns och hur du effektivt arbetar med fuktsäkerhetsprojektering. 80% av alla byggskador är fuktrelaterade och kostar årligen miljardbelopp att hantera. Fuktskadorna medför ökade energibehov och påverkar människors hälsa och välbefinnande. Merparten av dessa fuktskador görs redan på ritbordet. En förutsättning för att uppfylla kraven i BBR, är att man har adekvat kunskap i fuktmekanik och byggnadsfysik.

Innehåll i kurs

• BBR-krav i fuktkapitlet                                             
• Kritiska fukttillstånd.
• Riskkonstruktioner
• Lärdom av tidigare felprojekteringar.
• Lärdom av felaktiga materialval.
• Rita rätt (fuktsäkerhetsprojektering)
• Lufttäthetens betydelse för byggnaden
• Projektering av lufttäthet
• Viktiga detaljer som måste vara med i projekteringen för att undvika skador.
• Fuktmekanik och Byggnadsfysik i praktiken


Praktiska exempel på konstruktivt fuktskydd:
• Grunder
• Fasader
• Vindar & takkonstruktioner
• Kylrum / Frysrum
• Badhus
• Lättbetonghus

​Kurslitteratur:
• Boverkets byggregler BBR, Kap. 6:5 Fukt
• Praktisk Byggnadsfysik av Kenneth Sandin
• Erfarenheter från skadefall och goda exempel m.m.

 

Testa dina fuktkunskaper här!

_____________________________________________________________

Kursens mål

är att du ska få kunskap i fuktmekanik och praktisk byggnadsfysik. Du kommer förstå gällande branschregler och kunna säkerställa rätt krav på fuktsäkerhet i byggprojekt. Dessutom kommer du få upp ögonen för riskkonstruktioner i byggnader och hur du undviker fuktskador.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Vanliga skador och hur du förebygger dem
- Projekteringsfel
- Utförandefel
- Riskkonstruktioner

Fuktmekanik och fuktbegrepp
- Fuktkvot
- Fukthalt
- Relativ fuktighet
- Diffusion
- Konvektion
- Ånghalt
- Daggpunkt

Konstruktivt fuktskydd
- Grunder
- Fasader
- Vindar och takkonstruktioner
- Kylrum
- Badhus
- Lättbetonghus

Grupparbeten

Dag 2

Lufttäthet i byggnader
- "Bygga L"
- Krav
- Projektering
- Produktion
- Verifiering av lufttäthet med lufttäthetsmätning

Fuktkrav enligt BBR 6:5
- Hur säkerställer vi fuktkraven i BBR?

Gällande branschregler
- Säker vatteninstallation
- Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV)
- Golvbranschens våtrumskontroll (GVK)
- Måleribranschens våtrumskontroll (MVK)

Materialval
- Håller materialen för vad materialleverantören lovar?

Fuktsäkerhetsbeskrivning
- "Bygga F"

Grupparbeten

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Lars Hammarborg
Lars Hammarborg CondoConsult

Lars är fuktsakkunnig byggnadsingenjör och byggdoktor, han har en gedigen erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen. Idag arbetar Lars huvudsakligen med fukt och skadeutredningar, samt utbildning i fukt- och byggteknik. Utbildad kontrollansvarig PBL kategori K. Utbildad BAS P. Diplomerad lufttäthetsprovare.

2 kursdagar 13 700 kr exkl. moms
  • stockholm
  • Start 14 nov 2019, 09:30
  • Slut 15 nov 2019, 16:00
  • Boka 10 Platser kvar

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Arkitekter, Konstruktörer, Kontrollansvariga (KA), Projekteringsledare, Projektledare, Byggledare, Beställare och Fastighetsförvaltare m.m..

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Datum

stockholm, 14 nov 2019 - 15 nov 2019

Pris

13 700 kr exkl. moms

Till toppen