Kursens mål

Att du som jobbar med bygg- eller anläggningsprojekt ska få en grundläggande förståelse för geoteknik så att du kan förekomma risker som kan bli kostsamma för projektet.

Vi tar bl. a upp egenskaper hos jord och berg, samt ger dig metoder för att hantera grundläggningsproblem.

 

Innehåll i kurs

Kursen startar med grundläggande geologi och hydrogeologi med jordartskännedom, vatten i mark bl.a. Därefter tar geoteknik över med grundläggning, geotekniska handlingar, jordförstärkning m.m. Teori varvas med övningar.

  • Viktiga egenskaper hos jord och berg
  • Sammansättning av de vanligaste jordarterna i Sverige och hur de uppkommit
  • Förekomst av olika jordarter
  • Grundläggande kunskap om vattens förekomst och rörelse i mark
  • Kännedom om hur du bygger i vatten
  • Hur du hanterar grundläggningsproblem
  • Kunskap om geotekniska handlingars utseende och status
  • Metoder för grundläggning och jordförstärkning
  • Upphandling av grundläggningsarbeten och geotekniska undersökningar
  • Hur ansvarsbilden ser ut