Kursens mål

Att du ska få grundläggande kunskaper om den tekniska beskrivningens roll i byggprocessen. Du ska veta hur du använder AMA Anläggning och anknytande dokument i såväl teori som praktik. Vidare ska du få förståelse för mät- och ersättningsreglernas betydelse.

Innehåll i kurs

 • AMA-komplexet
 • Genomgång av anslutande dokument
 • Hur fungerar regelverket?
 • Beskrivningsteknik
 • Grupparbeten i beskrivningsteknik

I AMA Anläggning 23 finns nu omfattande uppdateringar som fokuserar på hållbarhet och användarvänlighet.

Några exempel på nyheter:

 • Dagvattenhantering via regnbäddar
 • Möjlighet att använda större andel tillsatsmaterial i cement.
 • Omstrukturering av avsnittet om vägräcken och andra skyddsanordningar
 • Nya koder och texter för muddringsarbeten i både jord och berg
 • Avsnitten med markbeläggningar och släntbeklädnader har genomgått stora förändringar med avseende på bland annat krav på material och utförande
 • Allmän översyn av toleranskrav
 • Justerade principritningar