Logo

Solcellsparken som skapar lika mycket medlems- som samhällsnytta

HSB Sörmlands solcellspark kan stoltsera med att titulera sig Sveriges största solpark. (2022)

En solcellspark som skapar lika mycket värde för både medlemmarna som för samhället. Det är tanken bakom HSB Sörmlands solcellspark som med sina 35 hektar belägna utanför Strängnäs är störst i Sverige, berättar Jon Leo Rikhardsson, vd på HSB Sörmland.

En resa från takbaserade till även markbaserade solceller

Idén föddes 2015. HSB Sörmland hade börjat satsa på takbaserade solceller på sina egna fastigheter i samarbete med Strängnäsbaserade EnergiEngagemang. Men de insåg att det skulle ta lång tid innan investeringarna lönade sig. Kunde lösningen vara markbaserade solceller?

– Först var det bara en tanke, men desto mer vi diskuterade frågan växte sig tanken allt starkare. Vi insåg både vilken grön medlemsnytta lösningen skulle kunna ge, men även vilken samhällsnytta energidelen skulle kunna medföra. Det är också vad som gör den här affärsmodellen så unik, berättar Jon Leo.

I september 2020 invigdes solcellsparken och HSB Sörmland håller i dagsläget på att bygga etapp 2. Det innebär att den redan 35 hektar stora parken kommer öka sin yta med 50 % och därmed kunna leverera drygt 20 WMh per år jämfört med dagens 14 MWh. 20 MWh motsvarar årselanvändningen för över 11 000 lägenheter!

Nollställt miljöavtryck efter bara arton månaders elproduktion

Jon Leo är övertygad om att solceller är framtiden. Solcellerna är mycket rena, enkla och gröna energikällor som är ett bra komplement till andra energikällor. De skapar även en bra balans i energiflödet, menar han.

– Redan efter arton månaders elproduktion är miljöavtrycket nollställt. Dessutom går det att bygga solcellsparker i princip överallt i Sverige och extra gynnsamt är det i de södra delarna av landet. Ju mer vi kan nyttja solenergin, desto mer kan vi påverka och reglera vad gäller vattenenergin.

Gemensamt ägande möjliggör stabila elpriser

Idag är flera HSB-föreningar och HSB bostadsrättsföreningar delägare i solcellsparken. På sikt är målet att bygga ut solcellsparken ytterligare, alternativt att bygga flera solcellsparker, för att kunna tillgodose ännu fler medlemmars energibehov.

För att kunna nyttja energin från solcellsparken behöver man vara medlem i en HSB förening eller en HSB bostadsrättsförening. Som en kooperativ ekonomisk förening äger medlemmarna solcellsparken gemensamt. Det innebär att solcellsparken inte drivs med ett ekonomiskt vinstintresse, utan målet är att det ska gå jämt ut ekonomiskt.

Solenergi gör nytta även under de mörka årstiderna. Delägarna får ett genomgående stabilare elpris under hela året och dessutom hjälper solcellsanläggningen till att avlasta det svenska elsystemet.

– Vi har satt lägsta möjliga pris. Idag betalar medlemmarna 40 öre/kWh och under nästa år målet att sänka priset till cirka 36 eller 37 öre/kWh. Detta bidrar också till att anslutna medlemmar kan räkna med ett långsiktigt fast elpris.

Jon Leo Rikhardsson (första från vänster) vid invigningen av solcellsparken i september 2020.

En flyttbar investering

Jon Leo betonar att en av förutsättningarna för att parken kunde byggas var att markägaren Strängnäs kommun var så positivt inställda och drivande i projektet. Men alla har inte varit positivt inställda.

– Det har funnits en oro bland vissa aktörer att solcellsparkerna skulle påverka vår matproduktion i tider av kris. Men vi har inte gjutit fast något, det går att vid behov flytta eller helt enkelt montera ner hela parken om det skulle behövas.

Skyddad oas för pollinerande insekter

Utöver att producera solel pågår också ett pollineringsprojekt i solcellsparken, ett miljöfrämjande samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). För att optimera hela hektarytan och locka vildbin och andra pollinerare sår man in pollinerargrödor som skapar ängar med noga utvalda godsaker för insekterna att äta mellan solcellspanelerna. Förhoppningen är att den blommande solcellsparken ska gynna artrikedomen i jordbrukslandskapet och på så vis främja odlingen för närliggande lantbruk. SLU räknar antalet arter som äter av blommorna och berikar naturen.

– Vi vill vara en grön samhällsbyggare och det här ingår definitivt i konceptet! Ungefär tio procent av Sveriges befolkning bor idag under ett HSB-tak. Efterhand som allt fler medlemsföreningar ansluter sig kan vi som fastighetsägare gå före och skapa en grönare nytta på flera plan, avrundar Jon Leo.

HSB Sörmlands solcellspark i siffror:

  • I dagsläget är 41 600 solpaneler monterade.
  • Varje panel har en effekt på 335–340 Watt.
  • Lutningen på panelerna är 30 grader.
  • I rakt söderläge är panelernas lutning 180 grader.
  • Den förväntade livslängden på en solpanel är minst 30 år.
  • För att bli andelsägare betalar du en andelskostnad som motsvarar 25% av investeringskostnaden av parken och resterande betalas som ett fast elpris runt 40 öre.

Förutsättningarna för en bra solcellsanläggning sätts till stor del i projekteringsfasen. Det gäller både projektets ekonomi och anläggningens effektivitet, skötsel och tillförlitlighet. Genom kursen Solceller – projektering, teknik och ekonomi får du de kunskaper du behöver för att kunna projektera en solcellsanläggning. Du får också goda verktyg för val och beräkningar.

Till toppen