Logo

Nöden är uppfinningarnas moder

Willy Ociansson

Fossila bränslen i flytande form är i ett historiskt perspektiv en rätt ny företeelse. För inte alls länge sedan slet folk och kreatur i sitt anletes svett för att ploga åkern och för att dra vagnar genom oländig terräng och pråmar uppströms i älven. När de koleldade ångmaskinerna slog igenom måste det ha inneburit en lika stor revolution som rymdresor och internetboomen upplevs av oss idag.

Solen – en fantastisk men koncentrerad energileverantör

Men kolet var otympligt och skrymmande. Nästa revolution kom med förbränningsmotorer som kunde drivas med fossilt bränsle i flytande form, dvs. olja. Oljan har väldigt hög energitäthet vilket innebär lång räckvidd på liten mängd.

Från att rätt nyligen inte alls ha använt någon olja, till dagens situation när vi årligen förbrukar ofantliga 29.500.000.000 fat. Staplar man oljefaten som vi förbrukar på ett enda år når stapeln ända till planeten Venus.

Solen är ju en fantastisk energileverantör. Pålitlig, punktlig och bäst av allt - den skickar inga räkningar. Vad man kanske inte tänker på är att olja, ved, kol och torv är koncentrerad solenergi. Solen fick djur och växtplankton i havet att under miljontals år födas, växa upp och dö för att därefter falla som snö ner till botten på stora djup utan syre. Lagren med döda oförmultnade plankton blev slutligen kilometertjocka och täcktes av sediment från sand och vulkanutbrott. Det är i dessa lager man idag hämtar olja och naturgas.

Uppfinningar i spåren av det fossila bränslet räddade oss ur armod och fattigdom. Nu krävs en ännu större innovationskraft för att rädda oss ur det fossila beroendet innan den globala uppvärmningen nått en punkt där den inte kan stoppas.

Det stavas: Energieffektivisering

För mig är det fullständigt obegripligt att inte företag, organisationer, landsting, stat och kommuner på ett mycket handlingskraftigare vis driver arbetet att effektivisera sin energianvändning. Det gäller byte av t.ex. ljuskällor, närvarostyrning, fläktar, pumpar, styrutrustning, elradiatorer och avloppsvatten. Enkla och robusta åtgärder som inte kräver någon ”raketforskning” direkt. 

När man borrar i orsaken till denna handlingsförlamning hamnar man ofta på ekonomiavdelningen. Vi tekniker är som regel väldigt dåliga på att förklara på ett sätt som ekonomer begriper. Eller om man vänder på det - ekonomerna är dåliga på att fråga så att vi fattar. Om man får styrelsen eller ledningen att inse vikten av att snabbt gå från ord till handling så slipper ärendet att­­­­­ av prestigeskäl hamna mellan stolarna.

Politiker kan t.ex. genom ägardirektiv styra sina bolag att nu genast bocka av i listan ovan. Och en bolagsstyrelse kan på samma vis lägga om rodret och med direktiv till vd:n att prioritera upp dessa angelägenheter till högsta nivån. Frågan skall ges en egen punkt på dagordningen vid alla styrelsemöten på samma vis som personalens hälsa och ekonomens kvartalsrapport, om Greta själv får välja.


Vill du lära dig avgöra om en solcellsinstallation är lönsam och effektiv på olika typer av byggnader? Vill du även få kunskap om hur du bedömer byggnaders fysiska och ekonomiska förutsättningar för både de tekniska och ekonomiska aspekterna kring en solcellsinstallation? Då är utbildningen Solceller - projektering, teknik och ekonomi rätt val för dig!

Till toppen