Logo

Handen på hjärtat – har du den tekniska kollen?

Willy Ociansson

Hur kan det komma sig att förvaltare kanske enbart har nycklar, knappt en adress, till ett nytt bestånd som ska förvaltas? Hur kan det komma sig att överlämningar kan vara så bristfälliga att man efter ett halvår upptäcker att tidigare förvaltning redan investerat i en anläggning för värmeåtervinning – men som man inte visste om att man hade?

Den tekniska överblicken

Willy Ociansson har en drömbild. Tänk om driftkort för varje enskild fastighet var en självklarhet – vilka enorma vinster som skulle kunna göras. Ett driftkort är en bild som schematiskt visar hur ventilation, uppvärmning med mera förhåller sig till varandra.

En överblick som gör att man som förvaltare slipper leta, lägga pussel. Som visar hur den som ritade huset tänkte att det skulle fungera, som gör att alla som är tekniskt bevandrade snabbt skaffar sig en bra bild och har koll på fem minuter. Det låter hur bra som helst. Finns de goda exemplen?

– Glädjande nog finns det företag som ligger i bräschen här. Där driftkort inte bara innehåller systemöverblicken utan också praktiska saker som var stegen står, var man hittar vindstrappan och vattenmätaren. Det finns företag som har lagt ner den erforderliga tiden en gång för alla för att skaffa sig den överblicken – och de vinner tillbaka tiofalt.

Vad kan jag som förvaltare göra?

– Investera tid för att lära dig om husen, gå igenom dem mycket noga och lär känna ditt bestånd. Finns det driftkort då är halva resan gjord. Tar du över efter en kollega – se till att det blir en ordentlig överlämningsfas – dokumenterad i ord och bild. Ett bra tips är att som komplement till pärmar och annan dokumentation be om att få filma sin kollega som kanske visar och berättar.

Dessutom uppmuntrar Willy generellt en ökad kunskapsbas, att förvaltare är ännu mer kunniga inom såväl att bygga som att förvalta hus, det krävs för att kunna vara duktiga kravställare och tydliga i beställarrollen. Ju duktigare man är i sin yrkesutövning desto bättre i konsten att beställa arbeten. Målsättningen, tycker Willy, är att man ska vara lite duktigare än den hantverkare som man anlitar.

Var mer nyfiken!

Willy jämför ibland med lastbilschauffören som lär sig allt om sin nya lastbil – laddar ner tekniska instruktioner, läser på och lär. Den nyfikenheten är eftersträvansvärd hos bovärdar, fastighetsskötare och förvaltare – nyfikenheten för hus. Om man är okunnig på bilar kan man bara köra den. Om man lär sig om bilar kan man optimera både användningen och upplevelsen att köra.

Willy ser dock att branschen tagit in en hel del folk som saknar utbildning, där till exempel bovärd inte riktigt setts som ett riktigt yrke. Man kan ha jobbat som målare eller snickare men antas kunna ta hand om såväl människor och komplexa fastigheter.

Vid utbildningsinsatser för den kategorin har Willy varit med om ett fantastiskt gehör; ”Tänk att det kunde komma någon och berätta hur det fungerar”. Att bredda sin kunskapsbas och få en ökad förståelse har nästan rört folk till tårar.


Vill du lära dig mer inom Fastighetsteknik?

Willy Ociansson är en mycket uppskattad föreläsare hos BFAB i kurser inom fastighetsteknik för både fastighetsskötare, förvaltare och fastighetsägare. Att ha kunskap om fastighetens drift och skötselbehov är viktigt, inte bara för ekonomin utan också för att de som vistas där ska må bra och kunna vistas där tryggt och säkert. Du hittar alla våra kurser inom Fastighetsteknik här.

Till toppen