Logo

Hur kan det komma sig att fel får upprepas i en bransch som egentligen har kunskapen? Borde vi inte kunna göra erfarenheter och lärdomar publika? Tänk om man skulle lyssna på dem som bor i och använder våra hus, för att sedan ta med sig lärdomarna när man bygger om eller konstruerar nya.

Kortslutning i systemet

Willy Ociansson missionerar kunskapsöverföring och återkoppling, såväl inom enskilda fastighetsföretag som i fastighetsbranschen i stort. Han menar att fastighetsbranschen i allmänhet och bostadsbranschen i synnerhet skiljer sig från andra branscher.

I skogsindustrin arbetar man till exempel strukturerat med standardiseringsgrupper, inom flyget har man ett system för återkoppling. I fastighetsbranschen upplever Willy att en felaktighet ofta är allmänt känd vid ett påpekande, men att en insikt bara lett till ett konstaterande, man har inte tagit det vidare för någon annan att lära av.

– Ta till exempel att man sätter en kombihuv på taket till ett flerbostadshus – dessvärre vanligare än man kan tro. Alla som förvaltar ett sådant hus vet att det blir som kortslutning, att luften som lämnar huset – med lukt från kök, toalett med mera – leds tillbaka in igen.

– Alla vet att det resulterar i klagomål på luften och obehaglig doft. Lyfts detta någonstans? Berättar man om det så att andra inte upprepar misstaget? Har man satt en egen standard i fastighetsbolaget som ser till att till exempel kombihuvar inte används? Nej, oftast är det inte så.

Erfarenhetsåterföring till eftervärlden

Självklart finns det goda exempel säger Willy men menar att de ofta bygger på enstaka eldsjälar. I ett stort bostadsbolag där Willy var verksam för många år sedan hjälptes man åt att ta fram en byggbok – med allt från tekniska installationer till ytskikt och vilka val som borde göras ur förvaltningssynpunkt.

– Det bör vi alla jobba mer med, menar Willy – erfarenhetsåterföring till eftervärlden, att lyfta best practise i stort som smått. ”Den här typen av köksskåp sitter bäst såhär, använd den här typen av färg på detta underlag, sätt inte badrumsskåp över handfatet utan sätt en spegel där och förvaring bakom eller under handfatet – folk tappar ner rakapparater och annat och handfaten går sönder”.

Dessvärre ser jag alldeles för ofta att erfarenheter sitter i enskilda individers huvuden och följer med den personen när hen slutar.

  • Hur jobbar du med att sprida dina kunskaper och erfarenheter till andra?
  • Hur jobbar ni på företagsnivå?

Vill du lära dig mer inom Fastighetsteknik?

Willy Ociansson är en mycket uppskattad föreläsare hos BFAB i kurser inom fastighetsteknik för både fastighetsskötare, förvaltare och fastighetsägare. Att ha kunskap om fastighetens drift och skötselbehov är viktigt, inte bara för ekonomin utan också för att de som vistas där ska må bra och kunna vistas där tryggt och säkert. Du hittar alla våra kurser inom Fastighetsteknik här.

Till toppen