Logo

Fördomar begränsar solcellsinvesteringarna

Michiel van Noord

Michiel van Noord

Intresset och engagemanget för solceller har vuxit bland både kommersiella aktörer och privatpersoner de senaste åren. Frågorna och fördomarna är däremot många, liksom myterna och missuppfattningarna. Michiel van Noord arbetar på forskningsinstitutet RISE och är specialist på solcellsanläggningar.

Med Michiels breda erfarenhet finns det inte många frågor om solcellsanläggningar som han inte har ett passande svar på. I den här artikeln berör Michiel flera av de frågeställningar som han vet att många fastighetsägare ofta funderar kring.

Solcellsspecialist som gärna delar med sig av sin kunskap

Michiel van Noord har i många år arbetat med bland annat projektering, utredning och projektledning av solcellsanläggningar och forskningsprojekt. I grunden är Michiel civilingenjör i teknisk fysik med specialisering i hållbar utveckling. Michiel deltar även i ett internationellt expertarbete inom IEA (International Energy Agency) för att främja byggnadsintegrerade solceller.

Utöver detta har han ett stort personligt samhällsengagemang och är engagerad i att sprida sitt ljus och kunskap till fastighetsbranschen. Sedan 2013 är han en av BFAB:s uppskattade föreläsare. Inte minst på de unika tvådagarsutbildningarna om solceller som riktar sig specifikt mot yrkesverksamma inom samhällsbyggnadssektorn.

Politiska beslut påverkar efterfrågan

Michiel menar att vi är mitt inne i en ”solelsboom”. Statistik från de tre största elnätföretagen i Sverige, som sammanställts av Svensk Solenergi, pekar mot ett rekordantal nya solcellsinstallationer i år.

Bidragen för investeringar i solenergi varierar både utifrån politiska beslut och andra omvärldsfaktorer.

– Riksdagen har nyligen klubbat igenom en fördubbling av den maximala storleken på en solcellsanläggning som undantas från energiskatt. Därmed kan man från och med den 1 juli 2021 bygga upp till 500 kWp (ca 3 000 m2) solceller utan att behöva skatta för den producerade solelen, berättar Michiel.

Kostnaden för solcellsanläggningar sjunker drastiskt

Enligt Michiel är en av de vanligaste missuppfattningarna att solcellsmoduler skulle vara kostsamt, vilket han dementerar:

– År 2007 köpte man in solcellsmodulerna hos entreprenören för tre euro per watt och då var det en stor milstolpe! I dagsläget kan man köpa in för mindre än en tiondel för det priset. Enligt statistik från den svenska marknaden är priset för en nyckelfärdig solcellsanläggning idag 75 % lägre om man ser tio år bakåt i tiden och 85 % lägre om man ser tolv år bakåt. En mycket stor utveckling med andra ord, förklarar Michiel.

Rätt teknisk lösning förebygger störningar i radiokommunikation

Senaste tiden har det varit diskussioner huruvida solcellsanläggningar kan orsaka störningar i radiokommunikation. Michiel berättar att denna typ av störningar går att förebygga genom att välja rätt teknisk lösning till anläggningen.

– Konkret innebär det att man i dagsläget ska undvika moduloptimerare på platser där det finns risk att störa viktig radiokommunikation.

Okunskap om brandrisker är ingen anledning att avstå investeringen

Precis som med all teknik finns det fördomar och missuppfattningar gällande solcellsmoduler, framförallt vad gäller brandsäkerhetsfrågan. Michiel betonar att detta är en komplex fråga med många olika aspekter.

– Om man som fastighetsägare tidigt har vidtagit förebyggande åtgärder och följer de krav som finns minskar självklart brandrisken ytterligare och man håller den även fortsatt låg, säger Michiel.

I allmänhet är det bara ett fåtal fall i Sverige där solcellsanläggningar varit själva brandkällan, de kan däremot påverka ett brandförlopp. Som fastighetsägare är det därmed som alltid viktigt att arbeta förebyggande och ha ett brandskydd som är anpassat för både fastigheten och verksamheten. Som fastighetsägare bör man planera anläggningen så att den inte har negativ inverkan på eventuella räddningsinsatser. Det viktigaste är att i ett tidigt skede ha en dialog med räddningstjänsten om den tekniska lösning som planeras. Utöver att ha en påläst drifttekniker eller fastighetsskötare bör man även ha tydlig dokumentation vid den tydligt uppmärkta brandförsvarstablån, så att den är lättåtkomligt för räddningstjänsten.

Solcellsmoduler kräver lite underhåll och har lång livslängd

Michiel får ibland frågor gällande de underhållsutmaningar som berör solceller. Man märker tydligt Michiels genuina engagemang för ämnet när han ivrigt förklarar:

– Solcellsmodulerna håller i 30-35 år. Man får en effektgaranti på 25 år, därefter ger de minst 80-85% av ordinarie effekt. En annan central komponent i anläggningen som många inte tänker på är växelriktaren som omvandlar likström från solcellerna till växelström. Den håller ungefär 15 år, så under modulernas livslängd får man räkna med att byta ut den en gång, men det är endast en kostnad på ungefär 5-10% av investeringskostnaden. Men man bör investera i att byta ut den för att ha en 30-årig livstid på modulerna.

Solen lyser tillräckligt i Sverige

Ett vanligt missförstånd är att vi skulle ha för lite sol i Sverige för att solel skulle löna sig. Något Michiel säger inte stämmer:

– Vi har faktiskt tillräckligt med sol i hela Sverige, även i de norra delarna av landet. Sett över ett helt år skiljer det sig faktiskt inte så mycket åt om man jämför södra och norra Sverige.

Michiel van Noords solcellstips till dig som ska installera solceller

Avslutningsvis bad vi Michiel sammanfatta sina bästa tips för lyckade solcellsinstallationer:

  • Se till att du får bra dokumentation! Om någon som inte byggt anläggning ska serva den om 10 år behöver de förstå hur anläggningen är byggd samt att fastighetsägaren behöver veta vad de kan göra själva och när hjälp behövs tas in.
  • Ha koll på infästningar och dimensioneringar för vind- och snölaster.
  • Se till att kabeldragningarna på taket och förläggningen sker på ett bra sätt.
  • För att följa upp de tre punkterna ovan rekommenderar Michiel att anlita en solcellskunnig besiktningsman, om man inte väljer att själv fördjupa sig i frågan.
  • Ha även en dialog med räddningstjänsten och entreprenören/annan expert ang. brandfrågan. Ta reda på fakta och agera utifrån det. Ha dialogen i ett tidigt skede så man kan förklara hur man själv har tänkt och de kan förklara vad som är viktigt för dem om något mot förmodan händer.

Vill du få koll på hur du projekterar en effektiv och lönsam solcellsanläggning? Läs då vidare om kursen Solceller – projektering, teknik och ekonomi. Om du har några funderingar kring kursen är du varmt välkommen att kontakta utbildningsansvarig Bygg Gunilla Ahrnfeldt på gunilla.ahrnfeldt@bfab.se alt. 070-636 96 96. eller utbildningsansvarig El & industri Andreas Carlsson på andreas.carlsson@stf.se alt. 076-540 07 78.

Till toppen