Logo

BFAB först ut i Sverige som komplett testcenter för FAVAL

BFAB är det första testcentret i Sverige som ackrediterats för att validera samtliga yrkesroller inom FAVAL. Därmed stärker BFAB sin marknadsledande ställning och erbjuder validering för fastighetsförvaltare, fastighetsingenjörer, fastighetsskötare, fastighetstekniker och fastighetsvärdar.

Frida_283x283px.png

Frida Palmgren

– Det här är stort. Och det här är viktigt. Vi kan nu hjälpa kunder att inventera, utbilda och certifiera sin personal i en bransch där kompetensnivåerna och kraven över tid varit såväl otydliga som varierande. Det här stärker inte enbart den enskilde individen och företaget, utan också hela branschen. Jag är stolt över att BFAB ligger i framkant och har fått det fulla förtroendet såväl av fastighetsbranschens utbildningsnämnd som hos våra kundföretag, säger Frida Palmgren, vd för BFAB.

BFAB:s ackreditering är möjliggjord genom ett aktivt utvecklingsarbete för att, inte bara ha rätt förutsättningar för tester, utan också kunna möta upp med relevant och tidseffektiv utbildning. BFAB har arbetat med FAVAL sedan 2018 och arbetar bland annat med flera kommunala bostadsbolag och välrenommerade fastighetsbolag.

Emil Bood, verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, kommenterar:

– Detta är väldigt glädjande för oss som nu har ett testcenter som kan erbjuda ett komplett paket för hela branschen. Det gör det både enklare och tryggare för företag att ta steget och validera sin personal. BFAB har dessutom lång erfarenhet av arbete med FAVAL med goda resultat, och vi känner oss trygga med samarbetet som nu når nya höjder.

 

För frågor kontakta:

Frida Palmgren
Vd BFAB
frida.palmgren@bfab.se
076-540 07 61


BFAB (Bygg- och Fastighetsbranschens fortbildningsinstitut AB) har framgångsrikt utbildat yrkesverksamma inom bygg- och fastighetssektorn sedan 1985 och erbjuder kompetenslösningar inom bland annat fastighetsekonomi, fastighetsdrift, fastighetsförvaltning, entreprenad- och hyresjuridik, byggprojektledning, installationer och miljöinventering. 

Till toppen