Logo

Validering – Säkra och utveckla kompetensen med FAVAL

FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell och formell kompetens för branschens yrkesroller. Att företagets anställda är validerade, och har kompetensbevis, kan öka företagets trovärdighet gentemot kunder och också öka attraktiviteten som företag att arbeta på.

FAVAL validerar kunskap oavsett hur, var och när den har förvärvats och skapar möjlighet att utforma individuella utbildningsplaner för varje validant. Validering är alltså ett verktyg som kan användas för att utreda vilka fortbildningsinsatser en person behöver för att höja eller bygga på sin kompetens. Validering underlättar också karriärutvecklingen och ökar möjligheterna att byta yrkesroll inom fastighetsbranschen.

Genom att som arbetsgivare validera sin personal i FAVAL så säkerställs att personalen har den kompetens som krävs för respektive yrkesroll. Att ha en personalstyrka med kompetensbevis kan också vara en stor konkurrensfördel, exempelvis vid upphandlingar. Validering bidrar dessutom till en kvalitetssäkring av branschen i stort.

Vi på BFAB är Sveriges enda kompletta ackrediterade testcenter för FAVAL och erbjuder validering mot intyg och kompetensbevis för yrkesrollerna Fastighetsskötare, Fastighetsvärd, Fastighetstekniker, Fastighetsförvaltare och Fastighetsingenjör. Vårt testcenter för praktiska prov finns i dagsläget i Stockholm. Vi erbjuder också utbildningslösningar för att fylla på en validants kompetens för att matcha branschens krav på respektive yrkesroll.

FAVAL_bildbeskrivning.jpg

Vill du veta mer om FAVAL och validering?

Om du är intresserad av FAVAL och de fördelar som validering kan erbjuda dig eller ditt företag så är du välkommen att kontakta oss. Vi kan ge mer information om hur valideringen går till och ge förslag på upplägg anpassade efter just dina behov.

Karin Stening
Utbildningsansvarig
karin.stening@bfab.se
076-540 07 22

Du kan också läsa mer om validering genom Faval på deras hemsida här.

faval_logotyp.png

FAVAL – intyg och kompetensbevis utfärdade av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Till toppen