Kursens mål

Är att du ska kunna genomföra en miljöinventering av byggnader.

Innehåll i kurs

I denna kurs får du lära dig metoder och praktiska verktyg för att sjävständigt genomföra en miljöinventering i praktiken.

  • Vad husen innehåller från olika tidsperioder - material, teknik och kemi och deras miljöpåverkan
  • Markföroreningar, vad som kan finnas och hur man gör provtagningar.
  • Studiebesök