Logo

Miljöinventering av byggnader

2 kursdagar

EU:s ramdirektiv för avfall kräver att minst 70 % av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet ska återvinnas senast 2020. För att det ska vara möjligt att genomföra behövs det många fler kunniga miljöinventerare. På den här kursen får du metoder och verktyg för att bättre kunna genomföra en miljöinventering i praktiken. Vi går igenom hur olika byggnadsmaterial påverkar miljön och var i byggnaden eller omgivningen materialen kan förekomma. Du får också lära dig om krav som ställs på inomhusmiljön.

Innehåll i kurs

I denna kurs får du lära dig metoder och praktiska verktyg för att sjävständigt genomföra en miljöinventering i praktiken.

Under de två kursdagarna får du bland annat lära dig:

  • Vad husen innehåller från olika tidsperioder - material, teknik och kemi och deras miljöpåverkan
  • Markföroreningar, vad som kan finnas och hur man gör provtagningar.
  • Studiebesök med praktiska övningar - med inventering, sammanställning och utvärdering m.m.
  • Fukt i hus och dess påverkan på inomhusmiljön - inventeringar och indikeringsmätningar

 

En del av kursen är webbaserad med en inspelad lektion om "Inomhusmiljö". Man kan välja att se på föreläsningen innan kursen eller efteråt.

Kursens mål

Är att du ska kunna genomföra en miljöinventering av byggnader.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Inledning. Presentation

När behövs en miljöinventering?
- Allmän lagstiftning
- Certifieringssystem
- Rivning/ombyggnad

Introduktion praktiskt utförande
- Vad innehåller byggnaderna?
- Arbetsmiljö – hur ska man klä sig?

Inventering av byggnader
- Studiebesök

Dag 2

Markföroreningar
- Vad du ska leta efter och vilka provtagningsmetoder du kan använda

Sammanställning av inventering

Sammanfattning, slutsatser
- Sammanfattning av hela kursen

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Jakob Engström
Jakob Engström Wescon Miljökonsult

Miljövetare/ingenjör med inriktning på byggnader. Jakob har mångårig erfarenhet av att utföra materialinventeringar och avfallsklassningar. Han har även vana att projektera rivningar och att utföra miljötekniska undersökningar av förorenade byggnader inför omställning eller rivning.

Martin  Schill
Martin Schill Wescon

Miljökonsult med inriktning på byggnader. Har över tio års erfarenhet av materialinventeringar, projektering och entreprenadgenomförande genom rivnings- och saneringsbranschen. Arbetar även inom förorenade områden.

2 kursdagar 14 600 kr exkl. moms
  • stockholm Stockholm City Conference Centre ( Norra Latin)
  • Start 17 nov 2020, 09:30
  • Slut 18 nov 2020, 16:00
  • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Dig som behöver de kunskaper som krävs för miljöinventering av fastigheter. Du kan vara förvaltningsentreprenör eller fastighetsförvaltare i fastighetsföretag. Även konsulter som vill erbjuda tjänster inom miljöområdet har utbyte av kursen.

Förkunskaper

För att gå kursen krävs inga formella krav på förkunskaper. Men för att på bästa sätt kunna tillgodogöra dig kursen är det bra om du har någon praktisk erfarenhet av byggnaders konstruktioner och material.

Datum

stockholm, 17 nov 2020 - 18 nov 2020

Pris

14 600 kr exkl. moms

Till toppen