Kursens mål

Under kursens gång får du en tydlig förståelse för vad en underhållsplan är och hur den underlättar förvaltningen. Du får också kunskap om hur du på bästa sätt arbetar fram en underhållsplan, hur du arbetar långsiktigt med den och samtidigt håller den uppdaterad. Du lär dig om hur olika vanliga material i fastigheter förändras över tid.

Innehåll i kurs

 • Introduktion – Vad är en underhållsplan och vad används den till?
 • Definitioner:
  • Investering
  • Vad är skillnaden mellan drift och underhåll?
  • Vad är skillnaden mellan planerat och felavhjälpande underhåll?
  • Bristande underhåll
 • Vad säger lagen
 • Underhållsplanering: Vad ska göras, när ska det göras och vad kostar det?
 • Informationsinsamling
 • Generella livslängder och intervaller på vanligt förekommande material
 • Praktisk besiktning i grupp
 • Mängdning
 • Utförarande av underhållsplan med praktiska beräkningar efter satt budget
 • Samordning och prioritering på åtgärdsplan
 • Presentation av digitalt underhållssystem