Logo

Susanne i Malmö delar med sig av kunskap till hela landet

Susanne Svensson i Malmö är utbildningsansvarig på BFAB. Dessutom är hon en flitigt anlitad föreläsare och hjälper fastighetsbolag att utveckla sina besiktningsprocesser och konkretisera dem i besiktningshandböcker. Med tidigare erfarenhet som projektledare, besiktningsman och ansvar över de tekniska utbildningarna på en yrkeshögskola har Susanne en gedigen branscherfarenhet.

Vi har fått låna Susannes tid för att prata flexibilitet och framgångsfaktorer i utbildningsbranschen. Hur håller sig Susanne uppdaterad i en föränderlig värld? Går det att skräddarsy utbildningar? Och hur fungerar det att kompetensutveckla branschen när möjligheterna att träffas är begränsade?

Susanne Svensson

Utgångspunkt i Malmö – men nationella lösningar digitalt

Susanne utgår från kontoret i Malmö och ser fram emot att även framöver träffa och utbilda kursdeltagare från regionen. Samtidigt har BFAB varit mycket aktiva med att bygga upp det digitala kurserbjudandet vilket öppnar helt nya möjligheter för både utbildare och deltagare.

 I nuläget sker närmast all utbildning digitalt. När kunderna har möjlighet att välja fritt mellan fysiska och digitala utbildningar igen anpassar vi oss självklart utifrån kundernas önskemål, om möjligt. Det går att hålla utbildningar i våra egna utbildningslokaler i Malmö, Göteborg eller Stockholm. Vi arrangerar också utbildningar på konferensanläggningar eller på plats hos kunderna runt om i landet, berättar Susanne.

Möjligheten att träffas fysiskt ska inte underskattas och uppskattas av många. Det digitala kursutbudet är dock här för att stanna och vidareutvecklas kontinuerligt. Susanne berättar att BFAB framöver kommer att erbjuda ett ännu bredare utbud av eLearning-utbildningar och digitala klassrum.

Motiveras av att skräddarsy utbildningar utifrån kundernas behov

Några av de arbetsuppgifter som Susanne uppskattar extra mycket är när hon får möjligheten att arbeta nära olika fastighetsbolag och utföra större utbildningsinsatser. Det är givande att klura ut vilka som är de egentliga behoven och sätta ihop ett utbildningspaket som är helt rätt för den specifika kunden.

– Eller när jag får möjlighet att hjälpa bostadsföretag att utveckla sin besiktningsprocess. Tillsammans med en intern arbetsgrupp, som oftast består av förvaltare, uthyrare och besiktningsmän, från kunden skapar vi rutiner och effektiviserar hanteringen av in- och avflyttingsprocessen. Dessa dokumenterar vi i en företagsintern besiktningshandbok. Att öka kunskapen och samarbetet mellan kundens olika arbetsgrupper är något som jag tycker är både stimulerande och spännande.

Stora möjligheter med flexibla utbildningsupplägg

I dag hålls majoriteten av BFAB:s utbildningar helt digitalt. Andra genomförs som hybridutbildningar, d.v.s. deltagarna kan själva välja om de vill delta fysiskt eller digitalt.

– Vid vissa utbildningar ingår det praktiska utbildningsmoment. Vid de tillfällena genomförs utbildningen med ett lågt deltagarantal i luftiga lokaler där man kan hålla bra avstånd. Det är dock färre utbildningsmoment än man tror som faktiskt måste genomföras fysiskt.

Utöver att anpassa utbildningarna geografiskt eller digitalt berättar Susanne att BFAB också har stora möjligheter att anpassa utbildningsinnehållet utifrån kundernas behov och önskemål, vilket är något av hennes paradgren.

– Mina kollegor och jag har också erfarenhet av att skapa specialanpassade blockutbildningar för att hjälpa kunderna med en större kompetenshöjande insats över tid.

Alltid örat mot rälsen

Flexibilitet är ett ord som kännetecknar Susannes inställning till det mesta. I sin breda roll har Susanne ständigt örat mot rälsen för att se i vilken riktning branschens efterfrågan rör sig. Att vidareutveckla de utbildningserbjudandet är en av många viktiga delar i Susannes arbetsvardag.

– Ett sätt att hålla mig à jour med vad som efterfrågas är att jag ofta är med på våra utbildningar. Jag och mina kollegor har också en nära dialog med föreläsarna som alla är aktiva i branschen. Vårt kontinuerliga utvecklingsarbete av utbildningarna sker i direkt samverkan med föreläsarna, kombinerat med feedback och önskemål från våra deltagare och beställare.

Susanne ser positivt på alla de möjligheter som kombinationen av digitala och fysiska utbildningslösningar medför.  Just nu längtar hon efter den skånska våren och även om de digitala utbildningarna är mycket uppskattade ser hon såklart fram emot att även få träffa deltagare och beställare fysiskt igen.


Läs mer om BFAB:s kursutbud:

Till toppen