Logo

Utbildning i avflyttningsbesiktning frigjorde arbetstid för Marcus

Marcus Olofsson är teknisk förvaltare på Länshem Skåne och där är ingen dag den andra lik. Han ansvarar för alltifrån underhållsplanering, driftoptimering och ombyggnadsprojekt till viktiga säkerhetsfrågor. Nyfikenhet och en vilja att ständigt bredda sin kompetens – det är några anledningar till att Marcus gått flera kurser hos BFAB. “Avflyttningsbesiktning av lägenheter – fördjupning med erfarenhetsutbyte” har han dessutom gått två gånger!  I den här artikeln berättar Marcus vad han tycker är så bra med utbildningen och hur den underlättat hans arbetsvardag.

Marcus Olofsson 3.jpg

Marcus Olofsson

Inom fastighetsbranschen blir man aldrig fullärd

För Marcus är det den breda variationen av arbetsuppgifter samt att det alltid finns nya saker att lära sig som gör jobbet så roligt. Han menar också att det är viktigt att fördjupa sina kunskaper för att kunna växa i sin roll och han ser det som en självklarhet att regelbundet kompetensutveckla sig.

Marcus har tidigare erfarenheter från bl.a. transport-, bygg- och logistikbranschen. Det Marcus tycker bäst om med fastighetsbranschen är öppenheten och att fastighetsbolag ofta samarbetar fast de egentligen är konkurrenter. I stället för att visa de vassa armbågarna väljer de flesta att hjälpas åt och att bidra till branschens utveckling genom att dela med sig av tips och erfarenheter.  

Vilka utbildningar har du gått genom BFAB?

– Jag har gått Fukt och mögel i fastigheter, Skadebesiktning av våtrum, Störningshantering i lägenhetsboende, Avflyttningsbesiktning av lägenheter - grundkurs och Avflyttningsbesiktning av lägenheter – fördjupning med erfarenhetsutbyte. Den sistnämnda fördjupningskursen har jag valt att gå två gånger!  

Vad var det som var så givande att du valde att gå fördjupningskursen två gånger?

– Erfarenhetsutbytet deltagarna emellan och den juridiska rådgivningen! Första gången var det naturligt att gå kursen som en fördjupning efter grundkursen. Sedan gick det en tid, jag använde kunskaperna i jobbet, men samlade samtidigt på mig fler funderingar och frågor i jobbvardagen. I min roll har man inte alltid någon att bolla med på djupet. Så jag gick kursen igen för att få utbyta ytterligare tankar och erfarenheter med branschkollegor, eftersom det var så givande första gången. Dessutom finns det en jurist på plats som man kan ställa frågor till.

Vilka delar uppskattade du mest?

– Öppenheten och att föreläsarna bjuder in till diskussion. De skapade en stämning där alla vågade prata fritt. Man kände igen sig i de andras tankar och fick bra tips och trix av varandra. En stor del är just att träffa branschkollegor, knyta kontakter och byta erfarenheter. Föreläsarna har stor kunskap om branschen och talar verkligen utifrån egen erfarenhet, det är en stor tillgång. Utöver det var utbildningsmaterialet väldigt bra. Jag har sparat materialet och kikar fortfarande igenom det ibland. Det är mitt eget lexikon på kontoret.

Fick du någon ”aha-upplevelse” under utbildningens gång?

– Att få ställa frågor till juristen gav många insikter. Det var genomgående många av oss kursdeltagare som trodde att vi hade rätt att göra vissa saker som juristen tydliggjorde att vi faktiskt inte får göra. Jag reflekterade också över hur olika det fungerar inom vår bransch när man jämför hur olika fastighetsbolag arbetar, ändå kunde vi samlas under gemensamma svar och vägar framåt.

Vad har du fått med dig från fördjupningskursen som du har nytta av i ditt dagliga arbete?

– Dels har jag haft stor nytt av kursmaterialet även efteråt. Där finns det väldigt många bra tips och råd om hur man ska titta på saker och ting. Under utbildningen får man också en färdig mall att arbeta utifrån som beskriver hur man genomför en avflyttningsbesiktning i olika steg. Det har hjälpt mig att strukturera upp min arbetsvardag effektivare. Den stora vinsten är att jag idag har enklare att fatta rätt beslut och att jag arbetar mer tidseffektivt, vilket också leder till kortare beslutsvägar.

Till toppen