Logo

Aff - Grund

2 kursdagar

På den här kursen går vi igenom de nya Aff-dokumenten, upphandlingsprocessen, entreprenadformerna och avtalsinnehållet.

Grunden i Aff – förvaltningsjuridik, är ABFF och Aff-definitionerna. ABFF är de allmänna bestämmelser som parterna i branschen kommit överens om. Aff-definitionerna består av termer och definitioner för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service.

Efter kursen kan du grunderna för hur du ska genomföra en upphandling av tjänsteentreprenader med stöd av Aff. Aff är standardavtalet för upphandling av tjänster för fastighetsförvaltning. Med Aff-dokumenten kan du upprätta tydliga avtal där båda parterna känner sig trygga med innehållet.

Innehåll i kurs

 • Aff – en orientering
 • Aff – dokumentens struktur och samband 
 • ABFF 15 – Standardavtal för förvaltning
 • Aff – definitioner 
 • Aff – upphandlingsprocessen 
 • Förfrågningsunderlaget 
 • Entreprenadskede
 • Tillämpningsövningar

Kursens mål

Att du ska kunna förstå och använda de nya Aff-dokumenten. Både för att upprätta förfrågningsunderlag och för att genomföra en upphandling, Du ska även ha kunskap om hur du följer en förvaltningsentreprenad.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Varför och hur du använder Aff

Tillämpning av Aff-dokumenten
Jahn Wahlbäck

Entreprenadsformer och avtalsinnehåll i olika situationer
Pehr Jacobson
- ABFF 12
- Föreskrifter som används för förvaltningsentreprenader
- Omfattning, utförande, organisation, kontroll och ansvar

Dag 2

Aff vid upphandling

Generella beskrivningsregler

Förfrågningsunderlag

Upphandlingsprocessen
- Föreskrifter
- Frågor kring upphandling, entreprenad och ersättning
- Anbudsprövning
- Anbudsgranskning
- Kontraktsskrivning

Entreprenadskede
- Entreprenadstart
- Etablering
- Statuskontroll m.m.

Tillämpningsexempel
- Förfrågningsunderlag

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Jahn Wahlbäck
Jahn Wahlbäck Svefa

Senior konsult med mångårig erfarenhet från nyproduktion och ombyggnad samt förvaltning – allt från strategiska frågor till förvaltningens operativa vardag. Jahn var med och utarbetade Aff och har praktisk erfarenhet från att upprätta dokument till att följa upp entreprenader och vara stöd vid tvister.

Pehr Jacobson
Pehr Jacobson Advokatbyrån Hellgren Linander

Byggnadsingenjör och advokat. Pehr har lång erfarenhet bland annat som jurist vid Allmänna reklamationsnämndens avdelning för byggtjänster, chefsjurist vid Länsbostadsnämnden i Stockholm och som entreprenadjurist vid Byggherreföreningen. Pehr var med och utarbetade AB 92, ABK 96 och är huvudförfattare till ABFF 95, 99 och 04.

Per Ollas
Per Ollas Svefa

Senior konsult med mångårig erfarenhet inom fastighets- och FM-branschen. Per har en omfattande erfarenhet av att arbeta med organisationsutveckling, utveckling av fastighetssystem, out- och insourcing, genomförande av upphandlingar inom AB, ABT, ABK och Aff samt kalkylering. Per har varit ordförande i Aff-kommittén 2008 – 2018 och huvudprojektledare för framtagande av nya Aff. Per håller många utbildningar och medverkar i tvistelösningar.

2 kursdagar 15 100 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 21 apr 2021, 09:30
 • Slut 22 apr 2021, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som är fastighetsförvaltare, konsult eller fastighetsentreprenör och berörs av arbetsuppgifter kopplade till fastighetsförvaltning och uppföljning av olika typer av tjänsteleveranser, t.ex. fastighetsskötsel, fastighetsteknik och lokalvård. Du kan även arbeta inom facility management

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Datum

stockholm, 21 apr 2021 - 22 apr 2021

Pris

15 100 kr exkl. moms

Till toppen