Logo

Den juridiska aspekten vid hot och våld i fastighetsförvaltningen

1 kursdag

Arbetsmiljölagen ålägger arbetsgivaren ett ansvar för att förebygga risken för hot och våld på arbetsplatsen. Detta skall bl.a. ske genom att utforma och utrusta arbetsplatsen på bästa sätt samt att organisera arbetet så att risken för hot eller våld, så långt som det är möjligt, är förebyggd. Arbetsgivarens ansvar innebär också en skyldighet att se till att arbetstagarna har fått tillräcklig utbildning, information samt tillräckliga instruktioner för att kunna arbeta säkert.

Innehåll i kurs

Under den här kursdagen belyser vi dessa frågor ut ett juridiskt perspektiv och går igenom de olika brotten, den legala gången, dess hantering och de påföljder som kan följa samt tittar på frågor om nödrätt, nödvärn samt bevisning. Under kursdagens gång ges möjlighet att ställa frågor samt att arbeta praktiskt i grupparbeten.

 • Inledning - Brottsbalkens och hyreslagens regelsystem vid hot och våld
 • Brott mot liv och hälsa (kap 3 BrB)
 • Brott mot frihet och frid (kap 4 BrB)
 • Om ärekränkning (kap 5 BrB)
 • Den legala gången
 • Påföljder
 • Nödrätt och nödvärn
 • Bevisning
 • Avslutande frågestund

Kursens mål

Efter genomgången kurshar deltagarna fått en överskådlig bild av de olika situationer som kan uppkomma och hur de legalt kan hanteras.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Jessica Andersson
Jessica Andersson
Region Väst
1 kursdag 7 400 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 11 feb 2020, 09:00
 • Slut 11 feb 2020, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Kursen vänder sig till samtliga medarbetare som i sitt dagliga arbetet kommer i kontakt med hyresgäster i situationer där hot och/eller våldssituationer kan uppkomma.

Datum

stockholm, 11 feb 2020

Pris

7 400 kr exkl. moms

Till toppen