Mål för dagarna

Vi följer utvecklingen i elbranschen och ser på förändringar som påverkar branschens olika aktörer samtidigt som vi följer nya standarder, direktiv och ny lagsstiftning.

 

ELSÄK bevakar det som påverkar elsäkerheten kring elnäten och samhället. Med en utvecklad infrastruktur och ny teknik som ger oss nya möjligheter och utmaningar gäller det att hänga med i hur detta påverkar elsäkerhetsarbetet. ​