Här bokar du dig för att genomföra validering – teoriprov

Vid validering för yrkesrollen fastighetstekniker är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 11 ämnesområden. De ämnesområden som ingår är:

 

 • El och elkraft
 • Värme och kyla
 • Byggnadsteknik
 • Kommunikation
 • Miljö
 • Ekonomi
 • Ventilation
 • Matematik
 • Juridik
 • IT
 • Styr- och reglerteknik

 

Efter valideringen får du återkoppling på ditt resultat. Finns det kunskapsluckor har BFAB e-learning i ovan ämnesmoduler som riktar sig mot de kunskapskrav som FAVAL kräver. Ett utmärkt tillfälle att höja kompetensen och ta ett nästa steg för att kunna bli certifierad.​