Innehåll i kurs

  • Investeringsbedömning
  • Fastighetsvärdering
  • Analys för ny- och ombyggnad
  • Analys av befintliga byggnader
  • Fastighetsekonomiska utvärderingar
  • Olika typer av investeringskalkyler
  • Vanliga fel och fallgropar vid investeringsbedömningar