Logo

Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare

2 kursdagar

Slipa din ekonomiska analysförmåga och få verktyg för att skapa bättre lönsamhet och lyckad projektoptimering!

På kursen Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare får du lära dig att göra investeringsbedömningar, kalkyler och analyser för ny- och ombyggnad. Även analyser av befintliga byggnader och hyresgästanpassningar behandlas. Du får dessutom inblick i olika typer av investeringskalkyler, marknadsvärdering och lär dig att undvika vanliga fel och fallgropar. I kursen Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare berör vi även hur du kvalitetssäkrar din kalkyl, hittar nyckeltal och använder enkla modeller och tankesätt för att projektoptimera din investering. Vi gör beräkningar för hand såväl som simuleringar i enkla kalkylmodeller i excell. Med de rätta kunskaperna kan du sedan räkna fram kloka investeringar och öka företagets lönsamhet.

Innehåll i kurs

 • Investeringsbedömning
 • Fastighetsvärdering
 • Analys för ny- och ombyggnad
 • Analys av befintliga byggnader
 • Fastighetsekonomiska utvärderingar
 • Olika typer av investeringskalkyler
 • Vanliga fel och fallgropar vid investeringsbedömningar

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Samling
- Grunderna i investeringsbedömning
- När kan en investeringskalkyl användas?
- Nuvärdesmetoden
- Vanliga fel och fallgropar vid investeringsbedömningar
- Direktavkastning som mått
- Rimliga avkastningskrav i förhållande till risken
- Finansieringens roll för investeringsbedömningen

Dag 2

Fastighetsutveckling och fastighetsekonomi i ett större sammanhang
- Fastighetsutveckling hyresfastighet: industrifastighet – nyproduktion
- Fastighetsutveckling exploatering: flerbostadshus – bostadsrätt
- Viktiga fastighetsekonomiska situationer för en fastighetsutvecklare

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Henrik Andersson
Henrik Andersson Handelshögskolan i Stockholm

Civilingenjör och ekonomie doktor. Henrik är lärare vid Handelshögskolan i Stockholm och Karlstads universitet. Hans viktigaste forskning avser värderingsfrågor och värderingsprinciper.

Manne Berger
Manne Berger Cikoria fastigheter AB
2 kursdagar 13 400 kr exkl. moms
 • stockholm F7 Möten och Konferens
 • Start 1 okt 2019, 09:30
 • Slut 2 okt 2019, 16:00
 • Boka 6 Platser kvar

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som behöver lära dig de teoretiska grunderna och den praktiska tillämpningen inom fastighetsutveckling.

Datum

stockholm, 1 okt 2019 - 2 okt 2019

Pris

13 400 kr exkl. moms

Till toppen