Logo

Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare

2 kursdagar

Slipa din ekonomiska analysförmåga och få verktyg för att skapa bättre lönsamhet och lyckad projektoptimering!

På kursen Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare får du lära dig att göra investeringsbedömningar, kalkyler och analyser för ny- och ombyggnad. Även analyser av befintliga byggnader och hyresgästanpassningar behandlas. Du får dessutom inblick i olika typer av investeringskalkyler, marknadsvärdering och lär dig att undvika vanliga fel och fallgropar. I kursen Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare berör vi även hur du kvalitetssäkrar din kalkyl, hittar nyckeltal och använder enkla modeller och tankesätt för att projektoptimera din investering. Vi gör beräkningar för hand såväl som simuleringar i enkla kalkylmodeller i excell. Med de rätta kunskaperna kan du sedan räkna fram kloka investeringar och öka företagets lönsamhet.

Innehåll i kurs

 • Investeringsbedömning
 • Fastighetsvärdering
 • Analys för ny- och ombyggnad
 • Analys av befintliga byggnader
 • Fastighetsekonomiska utvärderingar
 • Olika typer av investeringskalkyler
 • Vanliga fel och fallgropar vid investeringsbedömningar

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Kristian Jansson
Kristian Jansson Regionchef Syd, Serneke Bygg AB

”BFAB anordnade en mycket givande och spännande kurs i fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare på plats hos oss. Vi som entreprenörer på Serneke arbetar tidigt i samverkan med våra beställare. Det är därför av stor vikt att förstå den totala affären och hur byggherrarnas ekonomi ser ut vid olika upplägg för att kunna hjälpa till att optimera ekonomi och affär. Tack BFAB för två intressanta dagar!”

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • Fastigheter som investeringsobjekt – utmärkande drag
 • Påverkan på lönsamhet i fastighetsprojekt – viktiga faktorer utanför och i verksamheten
 • Olika metoder att göra investeringsbedömningar (nuvärdemetod, annuitetsmetod, internräntemetod, pay-off metod)
 • Övningar i investerings-/värderingskalkyler inför dag 2
 • Olika värdebegrepp vid värdebedömning fastigheter (marknadsvärde, individuellt avkastningsvärde m.m.)
 • Olika värderingsmetoder vid värdebedömning av fastigheter (ortsprismetod, avkastningsbaserad metod, kostnadsbaserad metod)

Dag 2

Fastighetsutveckling och fastighetsekonomi i ett större sammanhang

 • Fastighetsutveckling hyresfastighet: industrifastighet – nyproduktion
 • Fastighetsutveckling exploatering: flerbostadshus – bostadsrätt
 • Viktiga fastighetsekonomiska situationer för en fastighetsutvecklare

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Bo Nordlund
Bo Nordlund BREC

Tekn dr och MRICS. Har innehaft flera olika yrkesroller. Bl a fastighetsanalytiker i bank, aukt revisor och redovisnings-/värderingsspecialist avseende fastigheter och Fastighetsföretag. Har även varit ledamot i FARs Policygrupp för redovisning.

Manne Berger
Manne Berger Cikoria fastigheter AB
2 kursdagar 15 100 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 1 dec 2020, 09:30
 • Slut 2 dec 2020, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som behöver lära dig de teoretiska grunderna och den praktiska tillämpningen inom fastighetsutveckling.

Datum

stockholm, 1 dec 2020 - 2 dec 2020

Pris

15 100 kr exkl. moms

Till toppen