Kursens mål

Ge dig förståelse och verktyg inom projektledning för att driva projektet strukturerat och framgångsrikt.

Innehåll i kursen

Utbildningen fokuserar på projektets grunder som bland annat olika faser, ansvarsfrågor och ekonomi. 

Kursen innehåller:

 • Grundläggande projektmetodik.
 • Projektprocessen: faser, beslutspunkter och styrdokument.
 • Projektorganisationen: roller och ansvar.
 • Projektets koppling till verksamhetens mål och strategier.
 • Målformulering och prioritering. 
 • Kartlägga omfattning och kravhantering.
 • Nulägesanalys och intressenthantering.
 • Tids- och resursplanering.
 • Riskanalys och åtgärdsplanering.
 • Projektkommunikation och mötesteknik.
 • Skapa effektiva team och leda medarbetare.
 • Projektekonomi och budgetarbete.
 • Exempel på projektledningsverktyg.