Logo

Styr- och reglerteknik - grundkurs

1 kursdag

Kursen är en introduktion inom styr- och reglerteknik med fokus på fastigheter och dess VVS-, Kyl- och ventilationssystem. Du lär dig hur systemen samverkar och får en förståelse för hur rätt optimerade system har en stor påverkan på inomhusklimat och driftskostnader. Kursen är teoretisk och ger dig grunderna inom samtliga system.

Innehåll i kurs

 • Vad är fastighetsautomation?
 • Systemuppbyggnad för fastighetsautomation.
 • Driftkort och dess utformning.
 • Standarder för symboler och terminologi.
 • Grundläggande fysikaliska principer, värmelära, strömningslära mm.
 • Reglerteknik (öppen styrning, återkoppling mm).
 • Systemteknik värmesystem, fjärrvärmecentraler, varmvatten.
 • Styr- och reglerfunktioner värmesystem, inställning av styrkurvor.
 • Systemteknik ventilation. Styr- och reglerfunktioner luftbehandling.
 • Teoretiska avsnitt varvas med beräkningar, demonstrationer samt erfarenhetsutbyte

Kursens mål

Med kunskaperna i denna kurs skall deltagarna kunna upprätthålla en god teknisk och ekonomisk drift av värme- och ventilationssystems reglerfunktioner. Detta nås via egen tillsyn och kontroll samt enklare egen injustering av reglercentralens reglerparametrar som P-band och börvärde för stabil och noggrann reglering. Målet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskap i styrning och reglering av värme- och ventilationssystem.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Gustav Adolfsson
Gustav Adolfsson COFACTOR Engineering AB

Gustav är ingenjör inom VVS och energi och jobbar som konsult på COFACTOR Engineering. Han har varit huvudföreläsare på diverse yrkeshögskolor, universitet och gymnasium inom VA,VVS, Kyla och Energi. I dagligt arbete är det VVS-konstruktion inom bostäder, kontor skolor och andra specialbyggnader. 

Finn Hultman
Finn Hultman COWI

Finn är certifierad energispecialist med behörighet K samt certifierad funktionskontrollant OVK med behörighet K, luftinjusteringar, injustering värme & kyla samt energikartläggningar. Han har även erfarenhet inom driftoptimering, installationssamordning, driftsättning samt underhållsbesiktning.

1 kursdag 7 800 kr exkl. moms
 • göteborg
 • Start 18 nov 2021, 09:00
 • Slut 18 nov 2021, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Fastighetsskötare, drift- och fastighetstekniker samt värme- och venti­lationstekniker som behöver grundkunskaper i styr och regler för VVS-funktioner.

Övrig information

Vill du fortsätta att utveckla dig inom styr- och reglerteknik för att kunna optimera systemen kommer vi att kunna erbjuda dig påbyggnadskurser.

Datum

göteborg, 18 nov 2021

Pris

7 800 kr exkl. moms

Till toppen