Vad får jag med mig från temadagen?

Målet med temadagen är att du ska få ta del av tankar och exempel på hur vi kan få en mer långsiktig hållbar utveckling av våra områden. Du kommer att få träffa praktiker och akademiker som kan berätta hur du kan bidra till säkerhet och upplevd trygghet i just dina områden.​

Innehåll i kurs

Program

 • Introduktion: Utmaningar, långsiktig fastighetsförvaltning och social hållbarhet
 • Vad tycker hyresgästerna i utsatta områden
 • Att utveckla hållbara samverkansmodeller
 • Att lyssna på kunderna, hur och varför + hållbar långsiktig förvaltning, vad krävs?
 • Paneldiskussion: Att utveckla bostadsområde och stadsdelar
  • Hur får vi trygga attraktiva bostadsområden genom att underhålla och utveckla befintliga byggnader, komplettera med ny byggnader och satsa på den offentliga miljön centrum och mötesplatser där alla känner sig välkomna?
 • Centrum och mötesplatser som motor i långsiktig utveckling
 • Långsiktig områdesutveckling av bostadsområde utifrån FN:s mål
 • Paneldiskussion: Hur kan vi nå en blandning av ägarformer?
  • Öka ägandet i utsatta områden för att undvika lyckoparadoxen + hur får vi ekonomi för att satsa på den offentliga miljön centrum och mötesplatser så att alla känner sig inkluderade och välkomna?

 

Lunch

 

 • Lärdomar från affärslivet för att skapa trygghet och förtroende
 • Ombyggnation och människorna i husen
 • Rätt hyresgäst - betydelsen av att känna sin grannar
 • Otrygghet genom hemlöshet
 • Paneldiskussion: Hur kan vi bygga så att alla har ett tryggt boende?
  • Hur kan vi förvalta och bygga för att stärka den sociala kontrollen? Vad ska fastighetsägaren fokusera på långsiktigt?
 • Strategiskt långsiktigt arbete för att skapa en trygg fastighet - vad är viktigt?
 • Hur ska hela samhället samarbeta?
 • Avrundning och summering

Hålltider

 • Registrering och fika 09:00
 • Temadagen börjar 09:30
 • Lunch 12:00
 • Eftermiddagsfika 14:40
 • Temadagen slutar 16:30