Logo

BAS - Byggarbetssamordnare

Enligt Arbetsmiljöverket ska BAS P och BAS U kunna styrka sin utbildning, kompetens och erfarenhet i området. Våra kurser går igenom vad som krävs av dig, aktuella regelverk, arbetsmiljöarbete och ansvar.

BAS P - Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbetet
BAS U - Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet

Som BAS P och byggarbetsmiljöansvarig behöver du bl.a. ha kunskap i hur BAS utses och hur ansvar kan överlåtas. Det är byggarbetsmiljöansvarig som ska kunna styrka BAS P:s och BAS U:s kvalifikationer. Du behöver även veta vilka administrativa förutsättningar som krävs samt när och hur en arbetsmiljöplan ska upprättas.
Och som BAS U behöver du bl.a. veta hur ett organiserat säkerhetsarbete på byggarbetsplatsen ska ordnas och löpande genomföra anpassningar av arbetsmiljöplanen.

BAS P och BAS U kursen vänder sig till dig som behöver information och verktyg för att hantera det som åläggs den byggarbetsmiljöansvarige och dennes BAS P och BAS U enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer. Kursen går även igenom rättsfall på området och praktiska upphandlingstips.

BAS P kursen ger dig den kunskap du behöver för att arbeta som BAS P enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer. Den tar upp grunderna i AML, arbetsmiljölagen, regelverkets struktur, direktiv och gällande föreskrifter i området, krav och roller, riskbedömning samt praktisk samordning.

2 utbildningar hittade

Till toppen