Logo

5G Introduktion

2 kursdagar

5G är mycket mer än en ny radioteknik. Hela nätets arkitektur kommer att göras om med en mängd nya tekniker inom virtualisering, "mobile edge computing", tjänstebaserad arkitektur, mjukvarudefinierat transportnät och "network slicing" som några viktiga delar. 5G tekniken kommer vara en bärande infrastruktur för IoT.

Denna kurs ger en introduktion till det nya 5G-system som håller på att specificeras av organisationen 3GPP. Kursen fokuserar inte bara på det nya luftgränssnittet utan innehåller även information om det nya core-nät som håller på att definieras samt nya funktioner såsom virtualisering och programvarustyrda nätverk.

Innehåll i kurs

Notera att specifikationen av 5G inte är helt klar. Den första releasen från 3GPP med begränsad funktionalitet kommer att finnas tillgänglig i juni 2018. Kursen försöker ge svar på hur de delar som är klara beräknas att fungera.

 • Krav, tidplan och frekvensband
 • Övergripande arkitektur
 • Den nya radion (5G new radio)
 • Network functions virtualisation
 • Software defined mobile networks
 • Det nya kärnnätet (5G core)
 • Network slicing och quality of service
 • Mobile edge computing

Kursens mål

 • Att du får en överblick över vad 5G innehåller genom att studera huvudfunktioner i systemet.
 • Att du kan beskriva nuvarande tidsschema för standardiseringen av 5G.
 • Att du förstår arkitekturen för ett komplett 5G-system inklusive radiodelen, core-nätet, virtualisering, mobile edge computing, network slicing och software defined mobile networks.
 • Att du förstår huvudprinciperna för den nya 5G radion, dess protokoll och radiokanaler.
 • Att du förstår handover i 5G.
 • Att du förstår den nya arkitekturen för garanti av tjänstekvalitet (QoS) i 5G.
 • Att du förstår den nya säkerhetsarkitekturen i 5G.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Tidsschema för specifikationsarbetet
- Tidsschema för “non-standalone” och för R15 och R16 från 3GPP.

Krav på 5G
- Krav från operatörer och från 3GPP.

5G Arkitektur
- Den grundläggande arkitekturen för core-nätet och för radio-nätet studeras.

Network Functions Virtualisation
- En studie av den generella principen för NFV och sedan mer specifikt hur tekniken används i ett mobilt nät.

Software Defined Mobile Networks
- En studie av den generella principen för SDN och sedan mer specifikt hur tekniken används i ett mobilt nät.

Network Slicing
- En studie av den här nya tekniken i 5G som kan skapa virtuella nät med olika egenskaper inom ett 5G nät.

Mobile Edge Computing
- En studie av denna nya teknik som möjliggör att lägga datakraft nära slutkunden. Detta kommer att krävas av många nya tillämpningar såsom “augmented reality” och “virtual reality”.

Dag 2

5G New Radio
- Det nya luftgränssnittet i 5G studeras med ämnen såsom OFDM, skalbarhet, adressering, synkronisering, aktiva antennsystem och TDD.

Frekvensband för 5G
- En snabb titt på de frekvensband som kommer att användas för tidiga nät och fältprov.

Radiokanaler
- Radiokanaler som definieras i 5G radion studeras kort.

Protokoll
- En snabb titt på de protokoll som används inom radiodelen samt mellan radiodelen och core-nätet.

Handover
- Funktionen för handover i 5G studeras.

Quality of Service
- Det nya ramverket för att garantera tjänstekvalitet (”quality of service”) i 5G studeras.

Säkerhet
- Säkerhetsarkitekturen i 5G studeras.

Signaleringsprocedur
- En signaleringsprocedur för ”dual connectivity” studeras som ett exempel på vad 5G kommer att användas till i tidiga tillämpningar.

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Johan Nyqvist
Johan Nyqvist Nyqvist Consulting

Johan har arbetat med utbildning inom telekommunikation i över 35 år. Det hela började som utbildare på Ericssons AXE-system med en mängd olika kurser. Som konsult startade Johan Comviqs ”IQ-skola” för utbildning av återförsäljare under tidigt 1990-tal. Idag arbetar Johan mest med mobila system och har djup kunskap om samtliga mobila standarder från GSM till kommande 5G.

2 kursdagar 16 500 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 12 feb 2019, 09:00
 • Slut 13 feb 2019, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Kursen riktar sig till personer som kommer att arbeta direkt eller indirekt med det nya 5G systemet. Exempel är konstruktörer, provare, projektledare och liknande personalkategorier.

Förkunskaper

5G bygger mycket på den arkitektur och den radioteknik som finns för LTE/4G och för att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll bör man ha god kunskap om detta system.

Datum

stockholm, 12 feb 2019 - 13 feb 2019

Pris

16 500 kr exkl. moms

Till toppen