Kursens mål

Efter kursen ska du bl.a. kunna utföra energi-, effekt-, förlust-, kortslutnings- och jordslutningsberäkningar samt dimensionera enklare nät för systemspänningar över 1000 V.

 

Du ska praktiskt ha utfört jordtagsmätning, ha kunskaper om standarder för elanläggningar över 1000 V samt ha kännedom om uppbyggnad av högspänningsnät och kontaktledningsanläggningar för järnvägsdrift och vanligen förekommande komponenter för utrustning som används i dessa.

 

Du kommer även att kunna utföra kontroll före idrifttagning av elanläggningar över 1000 V och ha kännedom om metoder för utrustningar för övervakning av elnät.

Innehåll i kurs

Kursen består av fyra tillfällen och innehåller:

  • Högspänningsanläggningars principiella uppbyggnad
  • Kortslutningsberäkningar i högspänningsnät
  • Reläskydd i högspänningsanläggningar
  • Skydd mot elchock
  • Jordslutningsberäkningar
  • Spänningssättning
  • Jordning och jordningskontroll
  • Mätning av jordtag
  • Kvotmätning av sammanhängande kabelnät
  • Kontaktledningsanläggningar över 1000 V

Vi arbetar bl.a. efter Högspänningshandboken och Starströmsföreskrifterna.