Logo

Auktoriserad elinstallatör AL - Lågspänning

16 dgr, Blended Learning

Från och med 1 juli 2017 gäller den nya Elsäkerhetslagen som innebär att alla företag som arbetar med elinstallationsarbete ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.
Elinstallationsarbete får bara utföras av elinstallationsföretag som har personal med auktorisation för regelefterlevnad som ingår i elinstallationsföretags egenkontrollprogram inom verksamhetsområdet.

Utbildningen bygger på de krav Elsäkerhetsverket ställer för auktorisation som elinstallatör och ger kompetens för att arbeta som auktoriserad elinstallatör. Här får du de teoretiska kunskaperna för att bli auktoriserad elinstallatör (tidigare Allmän behörighet ABL) och upplägget är anpassat så att du kan vara yrkesverksam vid sidan av dina studier.

Innehåll i kurs

  • Regler, föreskrifter och standarder
  • Ellära med viss matematik (Tillkommande kurs för dig som vill repetera) OBS! Tillkommande pris 15 900 kr ex. moms.
  • Elinstallationer, ledningsdimensionering
  • Elkraft, elmiljö och kontroll före idrifttagning
  • Elmaskiner

Du kan välja att gå alla delar eller utvalda delar.

Se även information om Auktoriserad elinstallatör A - Tilläggskurs Högspänning, (tidigare AB)

Kursen är uppbyggd med moment av blandat lärande vilket betyder att du både får lärarledd kurs, deltar i digitala klassrum och arbetar med hemuppgifter för att uppfylla krav för elbehörighet, se rubriken "Övrig Information" längre ner på sidan för teknikkrav.

Kursen bygger på de krav Elsäkerhetsverket ställer och som du behöver uppfylla för att (efter godkänt resultat) ansöka om fullständig auktorisation, A, eller auktorisation för lågspänning, AL.

Elsäkerhetsverket föreskriver såväl teoretisk som praktisk kompetens för att bevilja auktorisation som elinstallatör. Vi hjälper dig med den teoretiska kunskapsdelen. Kursen är upplagd med 7 lärarledda träffar och där emellan självstudier. Våra föreläsare hjälper dig på bästa sätt att nå den kompetens som behövs, utan att tumma på kraven för att du skall bli godkänd. Kursen sträcker sig över en period på ca 10 månader och du har under hela utbildningen möjlighet att kontakta våra föreläsare för frågor och hjälp.

 

Kursens mål

Du kommer att få de kunskaper du behöver för att kunna ansöka om auktorisation hos Elsäkerhetsverket.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Regler och standarder
Klas-Göran Sundvall

Dag 2

Regler och standarder
Klas-Göran Sunvall

Dag 3

Regler och standarder
Klas-Göran Sundvall
- Webbinar och hemstudier

Dag 4

Elinstallationer 
Klas-Göran Sundvall

Dag 5

Elinstallationer
Klas-Göran Sundvall

Tentamen Regler och standarder

Dag 6

Elinstallationer
Klas-Göran Sundvall

Dag 7

Elinstallationer
Klas-Göran Sundvall

Dag 8

Elinstallationer
Klas-Göran Sundvall

Tentamen Elinstallationer

Dag 9

Elkraft
Gustav Lundqvist

Dag 10

Elkraft
Gustav Lundqvist

Dag 11

Elkraft
Gustav Lundqvist

Dag 12

Elkraft
Gustav Lundqvist

Dag 13

Elkraft
Gustav Lundqvist

Tentamen Elkraft

Dag 14

Elmaskiner
Jens Fredin

Dag 15

Elmaskiner
Jens Fredin

Dag 16

Elmaskiner
Jens Fredin

Tentamen Elmaskiner

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Jens Fredin
Jens Fredin Jens Fredin AB
Jens har en bakgrund som elektriker och auktoriserad elinstallatör. Han har även en ingenjörsexamen och är auktoriserad elbesiktningsman hos Elektriska Nämnden.
Gustav Lundqvist
Gustav Lundqvist Kraftdiagnos AB

Civilingenjör med 11 års erfarenhet inom kraftindustrin och utbildad lärare. Är till vardags VD för Kraftdiagnos AB och fokuserar på jordtagsmätningar med starkströmsmetoden, mätning av beröringsspänningar vid högspänningsledningar och tester av högspänningsapparater.

Klas-Göran Sundvall
Klas-Göran Sundvall STF Ingenjörsutbildning

Klas-Göran är civilingenjör inom kraftelektroteknik, ordförande i TK78 och har deltagit i den internationella arbetsgruppen som omarbetat EN 50110-1. Mångårig och uppskattad föreläsare på STF.

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Datum

Start 2021
Regler föreskrifter och standarder: online 22 + 23 + 27-28 september samt 1 oktober 2021
Tentamen: 16 november 2021

Elinstallationer: och ledningsdimensionering klassrum 17-18 november 2021 & klassrum 25-27 januari 2022
Tentamen: 15 februari 2022

Elkraft/Elmiljö: klassrum 16-18 februari 2022 & klassrum 15-16 mars 2022
Tentamen: 5 april 2022

Elmaskiner/elapparater klassrum: 6-7 april & klassrum 10 maj 2022
Tentamen: 10 maj 2022

 

Vem är kursen för

Kursen vänder sig till dig som ska ansöka om auktorisation som elinstallatör hos Elsäkerhetsverket, arbeta som ansvarig ledare för elinstallationsarbeten, ledande montör, ledare för elinstallationsarbetet inom industri eller eldistribution.

Förkunskaper

Du bör ha elkraftteknisk utbildning och minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet inom starkströmsområdet.

Övrig information

Delar av denna utbildning genomförs i digitala klassrum som streamas live (direktsänds) över internet. För att delta i digitala klassrum krävs att deltagaren har en egen laptop och använder en stabil internetuppkoppling, vi rekommenderar en uppkopplingshastighet på minst 1,5 Mbps. Mer information och genomgång av anslutning till digitalt klassrum erhålls vid kursstart.

Till toppen