Logo

Auktoriserad elinstallatör AL - Lågspänning

16 kursdagar

Från och med juli 2017 gäller den nya Elsäkerhetslagen som innebär att alla företag som arbetar med elinstallationsarbete ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. Elinstallationsarbete får bara utföras av personer med auktorisation som elinstallatör samt personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.

Utbildningen bygger på de krav Elsäkerhetsverket ställer för auktorisation som elinstallatör och ger kompetens för att arbeta som auktoriserad elinstallatör. Här får du de teoretiska kunskaperna för att bli auktoriserad elinstallatör (tidigare Allmän behörighet ABL) och upplägget är anpassat så att du kan vara yrkesverksam vid sidan av dina studier.

Innehåll i kurs

  • Regler och standarder
  • Ellära med viss matematik (Tillkommande kurs för dig som vill repetera) OBS! Tillkommande pris 15 900 kr ex. moms.
  • Elinstallationer, ledningsdimensionering
  • Elkraft, elmiljö och kontroll före idrifttagning
  • Elmaskiner

Du kan välja att gå alla delar eller utvalda delar.

Se även information om Auktoriserad elinstallatör A - Tilläggskurs Högspänning, (tidigare AB)

Kursen är uppbyggd med moment av blandat lärande vilket betyder att du både får lärarledd kurs och arbetar på distans med hemuppgifter för att uppfylla krav för elbehörighet.

Kursen bygger på de krav Elsäkerhetsverket ställer och som du behöver uppfylla för att (efter godkänt resultat) ansöka om fullständig auktorisation, A, eller auktorisation för lågspänning, AL.

Elsäkerhetsverket föreskriver såväl teoretisk som praktisk kompetens för att bevilja auktorisation som elinstallatör. Vi hjälper dig med den teoretiska kunskapsdelen. Kursen är upplagd med 7 lärarledda träffar och där emellan självstudier. Våra föreläsare hjälper dig på bästa sätt att nå den kompetens som behövs, utan att tumma på kraven för att du skall bli godkänd. Kursen sträcker sig över en period på ca 10 månader och du har under hela utbildningen möjlighet att kontakta våra föreläsare för frågor och hjälp.

 

Kursens mål

Du kommer att få de kunskaper du behöver för att kunna ansöka om auktorisation hos Elsäkerhetsverket.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Regler och standarder
Klas-Göran Sundvall

Dag 2

Regler och standarder
Klas-Göran Sunvall

Dag 3

Regler och standarder
Klas-Göran Sundvall
- Webbinar och hemstudier

Dag 4

Elinstallationer 
Klas-Göran Sundvall

Dag 5

Elinstallationer
Klas-Göran Sundvall

Tentamen Regler och standarder

Dag 6

Elinstallationer
Klas-Göran Sundvall

Dag 7

Elinstallationer
Klas-Göran Sundvall

Dag 8

Elinstallationer
Klas-Göran Sundvall

Tentamen Elinstallationer

Dag 9

Elkraft
Gustav Lundqvist

Dag 10

Elkraft
Gustav Lundqvist

Dag 11

Elkraft
Gustav Lundqvist

Dag 12

Elkraft
Gustav Lundqvist

Dag 13

Elkraft
Gustav Lundqvist

Tentamen Elkraft

Dag 14

Elmaskiner
Jens Fredin

Dag 15

Elmaskiner
Jens Fredin

Dag 16

Elmaskiner
Jens Fredin

Tentamen Elmaskiner

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Jens Fredin
Jens Fredin Elkonsult
Jens har en bakgrund som elektriker och behörig elinstallatör. Han har även en ingenjörsexamen och är auktoriserad elbesiktningsman hos Elektriska Nämnden.
Gustav Lundqvist
Gustav Lundqvist Gustav Lundqvist Elkonsult

Gustav är civilingenjör i energiteknik och utbildad lärare. Gustav arbetar som ingenjör och utbildare för kraftindustrin.

Klas-Göran Sundvall
Klas-Göran Sundvall STF Ingenjörsutbildning

Klas-Göran är civilingenjör inom kraftelektroteknik, ordförande i TK78 och har deltagit i den internationella arbetsgruppen som omarbetat EN 50110-1. Mångårig och uppskattad föreläsare på STF.

Johan Rungberg
Johan Rungberg COWI

Johan är elinstalllatör (ABL) med gedigen erfarenhet från alla delar i elbranschen, inklusive egenföretagare och gymnasielärare. Innehar lärarlegitimation i elämnen. Han arbetar som processledare i COWI:s utbildningsavdelning "COWI Education". Han utvecklar och genomför utbildningar inom t.ex. Auktorisation Lågspänning (AL) och de vanligast förekommande förskriftskurserna såsom Elinstallationsreglerna, Skötsel av elektriska anläggningar och Kontroll före idrifttagning. Johan är delaktig som ersättare i både TK64 samt TK78 för COWI:s räkning.

18 kursdagar 53 500 kr exkl. moms
  • stockholm
  • Start 18 sep 2019
  • Slut 5 maj 2020
  • Boka

Pris & Villkor

En kostnad på 2500 kr för handböcker enligt svensk standard tillkommer samt kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Även moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Datum

Regler och standarder: 17-18 & 27 september 2019
Tentamen: 14 november 2019

Elinstallationer: 14-15 november 2019 & 21-23 januari 2020
Tentamen: 11 februari 2020

Elkraft: 12-14 februari 2020 & 10-11 mars 2020
Tentamen: 31 mars 2020

Elmaskiner: 2-3 april & 5 maj 2020
Tentamen: 5 maj 2020

Vem är kursen för

Kursen vänder sig till dig som ska ansöka om auktorisation som elinstallatör hos Elsäkerhetsverket, arbeta som ansvarig ledare för elinstallationsarbeten, ledande montör, ledare för elinstallationsarbetet inom industri eller eldistribution.

Förkunskaper

Du bör ha elkraftteknisk utbildning och minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet inom starkströmsområdet.

Datum

stockholm, 18 sep 2019 - 5 maj 2020

Pris

53 500 kr exkl. moms

Till toppen