Kursens mål

Efter avslutad utbildning ska du ha fått alla de kunskaper du behöver för att ansöka om auktorisation och bli godkänd hos Elsäkerhetsverket. 

Innehåll i kurs

  • Regler, föreskrifter och standarder
  • Introduktion till ellära med viss matematik
  • Elinstallationer, ledningsdimensionering
  • Elkraft, elmiljö och kontroll före idrifttagning
  • Elmaskiner

 

Du kan välja att gå alla delar eller utvalda delar.

 

Läs även mer om Auktoriserad elinstallatör A - Tilläggskurs Högspänning (tidigare AB).

 

(Vi erbjuder även kursen Ellära med viss matematik, tillkommande kurs för dig som vill repetera inför denna kurs. OBS! Tillkommande pris 19 400 kr ex. moms.)

 

Autoriserad elinstallatör AL - Lågspänning är uppbyggd med moment av blandat lärande vilket betyder att du både får lärarledd kurs, deltar i digitala klassrum och arbetar med hemuppgifter för att uppfylla krav för elbehörighet, se rubriken "Övrig Information" längre ner på sidan för teknikkrav.

 

Kursen bygger på de krav Elsäkerhetsverket ställer och som du behöver uppfylla för att (efter godkänt resultat) ansöka om fullständig auktorisation, A, eller auktorisation för lågspänning, AL.

 

Elsäkerhetsverket föreskriver såväl teoretisk som praktisk kompetens för att bevilja auktorisation som elinstallatör. Vi hjälper dig med den teoretiska kunskapsdelen. Kursen är upplagd med 7 lärarledda träffar och där emellan självstudier. Våra föreläsare hjälper dig på bästa sätt att nå den kompetens som behövs, utan att tumma på kraven för att du skall bli godkänd. Kursen sträcker sig över en period på ca 10 månader och du har under hela utbildningen möjlighet att kontakta våra föreläsare för frågor och hjälp.​​