Logo

Maskinsäkerhet, CE-märkning och riskanalys

3 kursdagar

I kursen maskinsäkerhet går vi igenom regelverket kring maskin- och processäkerhet. Vi går dessutom igenom riskanalyser och lösningar enligt maskindirektivet. Vidare tittar vi på vilka metoder du kan använda för att identifiera och värdera risker som uppkommer vid tillverkning, användning, ombyggnad och förändring av maskiner. Vi ger dig direktiv i hur du läser lagar, förordningar, föreskrifter samt dess kopplingar till standarder som ger riktlinjer om hur de formella kraven praktiskt kan uppfyllas. Vi går även igenom hur du själv kan CE-märka och hantera om- och tillbyggnader, men även hur du kan utfärda intyg, märka maskiner samt upprätta bruksanvisningar.

Innehåll i kurs

 • EU-rätt allmänt samt teknik- och arbetsmiljö
 • Maskindirektivet 2006/42/EG (AFS 2008.3)
 • Förståelse för målsättningen med maskindirektivet och vissa övriga angränsande direktiv som ATEX, PED, LVD, EMC
 • Förmåga och metoder för att identifiera och värdera risker som uppkommer vid tillverkning, användning, ombyggnad och förändring, utbyte och tillägg, styrsystem m.m.
 • Förmåga att hitta i lagar, förordningar, föreskrifter samt dess kopplingar till standarder som ger riktlinjer om hur de formella kraven praktiskt kan uppfyllas
 • Förmåga att själv CE märka och hantera om- och tillbyggnader
 • Kunskap för att utfärda intyg, märka maskiner för användning, upprätta bruksanvisningar
 • Kunskap om ansvarsförhållanden vid ombyggnad, förändring och reparation samt utbyten och tillägg i förvaltarfasen

Kursens mål

Kursdeltagaren ska veta vad CE-märkning står för och hur det går till vid CE-märkning av produkter. Deltagaren lär sig vad som krävs vid förändringar eller ombyggnationer avseende kravspecifikationer. Kunskaper för hur regelverk och skyldigheter samverkar, angående CE-märkning inom produktionen.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Peter Fagerström
Peter Fagerström Utvecklingsingenjör, Siemens

Kursen ger en bra överblick av CE-märkning och maskindirektivet

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • EU-rätt, inledande introduktion till området
 • Tillverkare och användares skyldigheter
 • Nya metoden, systemet med dess moduler för tillverkning
 • Centrala definitioner
 • Standardiseringssystemet inom EES samt kopplingen till globala standarder
 • Viktiga standarder
 • Huvudsakliga krav och regler utanför EES
 • Maskindirektivet i svensk tappning (AFS 2008:3)
 • Hur hantera delvis fullbordade maskinleveranser med 2B-försäkran

Dag 2

 • Risker – översikt
 • Riskhantering – riskanalys
 • Grundläggande SS EN ISO 12100
 • Riskanalyser i praktisk tillämpning
 • MD – EMC – LVD – PED – ATEX
 • Användning av arbetsutrustning, truckar, lyftanordningar, tryckbärande anordningar
 • Upphandlingsprocessen – beställarkompetens
 • Funktionssäkra kretsar i maskiner PL- och SILklassning, vad det innebär och hur du verifierar
 • Gruppövningar

Dag 3

 • CE-märkning i praktisk tillämpning (teknisk fil, bruksanvisning, certifikat, märkning)
 • Hantering av om- och tillbyggnad, utbyte och tillägg av maskiner före och efter 1995
 • Certifieringsprocessen på en global marknad (maskiner, trycksatta delar, elektriskt materiel)
 • Standardtillämpning globalt – synergieffekter med olika standardsystem
 • Marknadskontroll – påföljder, exempel på domar m.m.
 • CE-märkning av kopplingsutrustning

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Tomas Beäff
Tomas Beäff Maskin & Processäkerhetsanalys
Kent Staaf
Kent Staaf K Staaf Konsult

Konsult inom produktions- och logistikutveckling baserad på Lean-metodik. Kent har chefs- och specialistbefattning inom teknik och underhåll samt produktionsutveckling hos bland annat Michelin och PostNord. Han har tidigare arbetat som maskinsäkerhetsspecialist vid Arbetsmiljöverket.

3 kursdagar 22 400 kr exkl. moms
 • stockholm Hotel C
 • Start 20 okt 2020, 10:00
 • Slut 22 okt 2020, 15:30
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Dig som vill lära dig grunderna om Maskindirektivet, CE-märkning, tekniska filer, bruksanvisningar, tillämpbara standarder, riskhantering, om- och tillbyggnationer samt hur du hittar rätt i denna djungel. Allt för att säkra maskiner och processer enligt de nya maskindirektivet.

Datum

stockholm, 20 okt 2020 - 22 okt 2020

Pris

22 400 kr exkl. moms

Till toppen