Logo

Maskinsäkerhet, CE-märkning och riskanalys

3 kursdagar

Maskindirektivet 2006/42/EG (AFS 2008:3) ger tillverkaren stora friheter till egna lösningar. Men det innebär också en formell skyldighet att vid myndighetskontroller kunna redovisa hur kraven har tillgodosetts.


I kursen går vi igenom regelverket kring maskin- och processäkerhet. Förutom tillverkarens skyldigheter får du även kunskap om de användarkrav som är viktiga. Inte minst i samband med övertagande och handhavande av maskiner samt vid förändringar, utbyte och tillägg. Kursen ger dig även viss orienterande information om regler och krav för andra marknader, såsom USA (OSHA-krav), Kina (CCC-krav) och Ryssland (OST-GOST).

Vi går dessutom igenom de ändrade direktiven för lågspänning, EMC och ATEX-PED som trädde i kraft den 19 april 2016. Du får då reda på de ekonomiska aktörernas ansvar och några andra ändringar.

Innehåll i kurs

 • EU-rätt allmänt samt teknik- och arbetsmiljö
 • Maskindirektivet 2006/42/EG (AFS 2008.3)
 • Förståelse för målsättningen med maskindirektivet och vissa övriga angränsande direktiv som ATEX, PED, LVD, EMC
 • Förmåga och metoder för att identifiera och värdera risker som uppkommer vid tillverkning, användning, ombyggnad och förändring, utbyte och tillägg, styrsystem m.m.
 • Förmåga att hitta i lagar, förordningar, föreskrifter samt dess kopplingar till standarder som ger riktlinjer om hur de formella kraven praktiskt kan uppfyllas
 • Förmåga att själv CE märka och hantera om- och tillbyggnader
 • Kunskap för att utfärda intyg, märka maskiner för användning, upprätta bruksanvisningar
 • Kunskap om ansvarsförhållanden vid ombyggnad, förändring och reparation samt utbyten och tillägg i förvaltarfasen

Kursens mål

Kursdeltagaren ska veta vad CE-märkning står för och hur det går till vid CE-märkning av produkter. Deltagaren lär sig vad som krävs vid förändringar eller ombyggnationer avseende kravspecifikationer. Kunskaper för hur regelverk och skyldigheter samverkar, angående CE-märkning inom produktionen.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Peter Fagerström
Peter Fagerström Utvecklingsingenjör, Siemens

Kursen ger en bra överblick av CE-märkning och maskindirektivet

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • EU-rätt, inledande introduktion till området
 • Tillverkare och användares skyldigheter
 • Nya metoden, systemet med dess moduler för tillverkning
 • Centrala definitioner
 • Standardiseringssystemet inom EES samt kopplingen till globala standarder
 • Viktiga standarder
 • Huvudsakliga krav och regler utanför EES
 • Maskindirektivet i svensk tappning (AFS 2008:3)
 • Hur hantera delvis fullbordade maskinleveranser med 2B-försäkran

Dag 2

 • Risker – översikt
 • Riskhantering – riskanalys
 • Grundläggande SS EN ISO 12100
 • Riskanalyser i praktisk tillämpning
 • MD – EMC – LVD – PED – ATEX
 • Användning av arbetsutrustning, truckar, lyftanordningar, tryckbärande anordningar
 • Upphandlingsprocessen – beställarkompetens
 • Funktionssäkra kretsar i maskiner PL- och SILklassning, vad det innebär och hur du verifierar
 • Gruppövningar

Dag 3

 • CE-märkning i praktisk tillämpning (teknisk fil, bruksanvisning, certifikat, märkning)
 • Hantering av om- och tillbyggnad, utbyte och tillägg av maskiner före och efter 1995
 • Certifieringsprocessen på en global marknad (maskiner, trycksatta delar, elektriskt materiel)
 • Standardtillämpning globalt – synergieffekter med olika standardsystem
 • Marknadskontroll – påföljder, exempel på domar m.m.
 • CE-märkning av kopplingsutrustning

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Tomas Beäff
Tomas Beäff Maskin & Processäkerhetsanalys
Kent Staaf
Kent Staaf K Staaf Konsult

Konsult inom produktions- och logistikutveckling baserad på Lean-metodik. Kent har chefs- och specialistbefattning inom teknik och underhåll samt produktionsutveckling hos bland annat Michelin och PostNord. Han har tidigare arbetat som maskinsäkerhetsspecialist vid Arbetsmiljöverket.

3 kursdagar 19 800 kr exkl. moms
 • stockholm F7 Möten & Konferens
 • Start 22 okt 2019, 10:00
 • Slut 24 okt 2019, 15:30
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Dig som vill lära dig grunderna om Maskindirektivet, CE-märkning, tekniska filer, bruksanvisningar, tillämpbara standarder, riskhantering, om- och tillbyggnationer samt hur du hittar rätt i denna djungel. Allt för att säkra maskiner och processer enligt de nya maskindirektivet.

Datum

stockholm, 22 okt 2019 - 24 okt 2019

Pris

19 800 kr exkl. moms

Till toppen